banner

  informatyka1.jpg

Z inicjatywy i pod redakcją Ryszarda Tadeusiewicza Polskie Towarzystwo Informatyczne wydało interesującą książkę pt. Wczoraj, dziś i jutro polskiej informatyki - owoc Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich.

Składa się na nią siedem tekstów siedmiu autorów związanych z narodzinami polskiej informatyki i pracujących w tej dziedzinie do dziś. Jak pisze autor jednego z nich (i redaktor w jednej osobie), Ryszard Tadeusiewicz, książka jest próbą całościowego spojrzenia na zagadnienia polskiej informatyki, a do napisania jej poszczególnych rozdziałów udało się zmobilizować najwybitniejszych specjalistów.

Rozpoczyna ją spojrzenie Jerzego Nowaka na historię polskiej informatyki i rolę naszych informatyków w komputeryzacji kraju. To swoista galeria przodków pisana przez badacza korzeni tej dziedziny w kraju. Jest to niezwykle interesujący tekst, traktujący o faktach nieznanych powszechnie lub znanych mało, a dotyczących 60-letniej historii polskiej informatyki.

Drugim tak ważnym i obszernym, a przy tym barwnie opisującym polski rynek dóbr informatycznych, jest tekst Wacława Iszkowskiego - także tuza polskiej informatyki. Autor pokazuje w nim zmiany instytucjonalne, jakie dokonywały się u nas w tej dziedzinie od lat 60. - pierwsze firmy prywatne, sektor państwowy, menadżment, pozyskiwanie kapitału na rozwój branży czy porządkowanie zasobów informatycznych. Pokazuje też rozwój internetu.

Książkę uzupełniają teksty dotyczące polskiej szkoły sztucznej inteligencji prof. Pawlaka (Andrzeja Skowrona), rozwoju polskiej e-infrastruktury (Macieja Stroińskiego i Jana Węglarza) oraz omówienie polityki wspierania nauki i wdrożeń w tym obszarze (Kazimierza Wiatra). Zamyka ją imponująca lista prac naukowych nieżyjącego już, ojca polskiej informatyki, prof. Zdzisława Pawlaka.

Wzbogaceniem jest spora liczba zdjęć, tabel i wykresów, ale mankamentem edytorskim - skład dwulamowy, który utrudnia lekturę. (js)

Ryszard Tadeusiewicz, Wczoraj, dziś i jutro polskiej informatyki. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2011, s. 139