banner


krol apostataWydawnictwo Racjonalista wydało książkę Andrzeja Zielińskiego Król apostata. Największa tajemnica polskiego średniowiecza.


Bolesław, syn Mieszka II, określony później jako król Bolesław II, zwany też Mieszkowicem, Okrutnym lub Zapomnianym, stał się najbardziej tajemniczą lub – jak kto woli – najbardziej kontrowersyjną postacią spośród całej dynastii piastowskiej. Nie można znaleźć jego imienia w żadnym z powszechnie znanych wykazów czy pocztów polskich władców. Trudno doszukać się jego imienia w wielu historycznych opracowaniach – pisze Autor.

Równocześnie jednak, od stuleci trwa nieustająco wielki spór historyków o tego trzeciego króla. Najpierw negowano w ogóle jego istnienie. Argumentowano, że skoro Gall Anonim o takim polskim królu nie napisał ani słowa, to go w naszej historii na pewno być nie powinno. Nie ważne było, że kronikarz ten nie o wszystkim napisał, co działo się w tamtych czasach, nawet w jego obecności. Nie zawsze chciał także poruszać tzw. niewygodne tematy z naszej historii, sprzeczne z linią Kościoła, którego był aktywnym członkiem.

Ale nie liczyło się również dla wielu historyków, że przecież jednak napisał o nim inny wielki polski kronikarz, błogosławiony Wincenty Kadłubek. Imienia tego króla na próżno można szukać także w dzisiejszych podręcznikach szkolnych, a nawet akademickich./.../

Tym, który pierwszy przerwał ciszę nad jego postacią był kościelny hierarcha, biskup poznański Boguchwał II. W swojej „Kronice Wielkopolskiej” zapisał bowiem nie tylko wyraźnie imię następcy Mieszka II, lecz także podkreślił jego królewski tytuł i zasygnalizował okres jego panowania.

Dlaczego o pierworodnym synu Mieszka II ani słowem nie wspomniał Gall Anonim, powodując tyle zamieszania w polskiej historii? Dlaczego potem, przez wieki, z takim uporem próbowano podważać fakt jego panowania, czy też nawet samego istnienia?

Na te pytania odpowiada Autor, przedstawiając tło historyczne okresu panowania tego zapomnianego króla, będące jednym z kluczy (drugiego nie zdradzimy) do wyjaśnienia tej zagadki. Ale i skłaniającym do refleksji na temat analogii dziejowej Polski Mieszka i współczesnej.

Książkę czyta się niczym najlepszy polityczny kryminał – nawet osoby nie będące miłośnikami historii pochłoną ją jednym tchem, zwłaszcza że napisana jest ładną polszczyzną. Walory książki podkreśla także jej strona edytorska – skromna, ale wysmakowana, nieliczne fotografie oraz bibliografia.

Król apostata. Największa tajemnica polskiego średniowiecza, Andrzej Zieliński, wydawnictwo Racjonalista.pl, Wrocław 2011, s. 155