banner

MSCNarodowy Bank Polski – choć nie ma za zadanie wydawanie książek – sprawił czytelnikom miłą niespodziankę. Z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie, w setną rocznicę przyznania jej drugiej Nagrody Nobla, zlecił wydawnictwu Galant Edition wydanie autobiografii naszej wielkiej uczonej.

Otrzymaliśmy album przepiękny, na bardzo wysokim poziomie edytorskim, dwujęzyczny (polsko-angielski, tekst w dwóch łamach), na świetnym papierze.

Autobiografia i Piotr Curie (taki jest tytuł książki) jest oparta na wydaniu II, rozszerzonym, z roku 2009. Współwydawcami autobiografii są: Polskie Towarzystwo Chemiczne, które w tym roku organizowało wiele imprez z okazji Międzynarodowego Roku Chemii oraz warszawskie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, dysponujące zbiorami dotyczącymi naszej uczonej.

Powstanie autobiografii Marii Skłodowskiej-Curie wynikło z próśb amerykańskiej dziennikarki W.B. Meloney, inicjatorki podróży naszej uczonej do USA, gdzie wygłaszała odczyty, aby zdobyć środki na wyposażenie paryskiego laboratorium i jeden gram radu. Uczona była początkowo przeciwna temu projektowi, gdyż uważała, że „nauka nie powinna interesować się ludźmi, lecz tylko ich osiągnięciami”. Niemniej uległa namowom i w 1923 roku w wydawnictwie Macmillan Company ukazała się książka zatytułowana Pierre Curie – biografia męża autorki oraz szkic jej własnej autobiografii. Tekst ten stanowi podstawę obecnego wydania.

Autobiografia i Piotr Curie, Maria Skłodowska-Curie, Galant Edition, Warszawa 2011, s. 199