banner

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie wydala książkę Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego pod redakcją Brunona Hołysta i Mieczysława Goca.

terroryzm1-1W ostatnich czasach terroryzm stał się jednym z największych zagrożeń porządku światowego. Odnośnie do jego skutków, może być porównywany z tradycyjnymi formami wojny. Może destabilizować rządy, zabijać niewinne ofiary i angażować ogromne ilości środków finansowych i ludzkich. Inaczej jednak niż w przypadku konwencjonalnych wojen działa on głownie z ukrycia. Stara się trzymać w napięciu masy ludzkie przez zastraszenie – pisze Brunon Hołyst.

Opasły tom, liczący prawie 1000 stron, to dokładna charakterystyka terroryzmu – szczegółowo omówiona w przypadku trzech państw (osobne rozdziały dotyczące Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec), działań policyjnych, zarządzania kryzysem i działań antyterrorystycznych. Także szczegółowa analiza wyników badań nad terroryzmem ujęta w tabele i wykresy. Na zakończenie aneks obejmujący listę zamachów terrorystycznych w latach 1945 – 2011.Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego, Brunon Holyst, Mieczysław Goc, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2011, s.935