banner


gagakuWydawnictwo TRIO powiększyło serię Oblicza Japonii o kolejną książkę – Gagaku Marty Wesołowskiej. Jest to rzecz o dziejach i symbolice japońskiej muzyki dworskiej.

Muzyka gagaku (do Japonii dotarła w VI w. z Chin) , której historia liczy sobie ponad 1400 lat, uważana jest za najstarszą na świecie, stale kultywowaną muzykę orkiestrową, a także za niepodważalne świadectwo istnienia bogatego życia muzycznego w całej starożytnej Azji, gdzie większość archaicznych gatunków nie przetrwała do czasów obecnych - pisze autorka książki.

Niezwykłość gagaku polega na ciekawej retoryce, zróżnicowanym repertuarze i instrumentarium oraz na doskonałym opracowaniu teoretycznym. Jej oryginalność wynika ze zróżnicowanego rodowodu filozoficzno – religijnego, zakorzenienia w sintoizmie, taoizmie i buddyzmie.

Niewątpliwie splot tych koncepcji sprawia, że brzmienie gagaku jest tak wyjątkowe. Na Zachodzie muzyka ta czasem budzi niechęć nieprzyzwyczajonych słuchaczy, a czasem zachwyt, zwłaszcza wytrawnych kompozytorów, którzy potrafią ja wykorzystywać w tworzeniu muzyki współczesnej – zarówno poważnej, jak i rozrywkowej.

Choć gagaku, rodzaj eleganckiej dworskiej muzyki orkiestrowej, żywej do dzisiaj, pozostającej elementem wielu ważnych ceremonii w Pałacu Cesarskim, zajmuje szczególne miejsce na tle bogatej i niezwykle zróżnicowanej japońskiej tradycji muzycznej, to stan badań nad jej historią i filozofią przedstawia się dość skromnie – nawet w Japonii.

Książka Marty Wesołowskiej jest pierwszym w Polsce opracowaniem jej poświęconym.
Składa się z 10 rozdziałów, w których zawarto wnikliwą analizę historyczno-teoretyczną gagaku, szczegółowy opis gatunków, instrumentarium, najpopularniejszych tańców i kompozycji z repertuaru dworskiego widowiska, a także charakterystykę prądów filozoficzno-religijnych, mających istotny wpływ na kształtowanie się unikatowego brzmienia muzyki gagaku.

Podstawą tego opracowania są nie tylko studia literatury przedmiotu, ale także osobiste doświadczenia autorki, wywiady z muzykami i znawcami gagaku, co czyni tę pracę interesującą zarówno dla badaczy etnografii muzycznej, jak i każdego entuzjasty kultury Japonii, pragnącego zgłębić tajemnicę wciąż mało znanej w Polsce i na świecie tradycji muzycznej sięgającej korzeniami wielu krajów starożytnej Azji.

Monografia – wzbogacona o liczne przypisy, bibliografie, indeksy, słowniczek terminów muzycznych oraz barwne fotografie - przeznaczona jest nie tylko dla studentów japonistyki, ale i muzykologów, kulturoznawców i miłośników japońskich tradycji. (al)

Gagagku. Dzieje i symbolika  japońskiej muzyki dworskiej, Marta Wesołowska, wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012, s. 182, cena 29 zł