banner


arktykaInteresy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku – to tytuł książki Krzysztofa Kubiaka wydanej przez Wydawnictwo TRIO.

Arktyka przez wiele wieków pozostawała w kręgu zainteresowań głównie odkrywców i naukowców. Ale w końcu XX wieku, kiedy walka o surowce oraz chciwość stały się motorami działania wielu państw, Arktyka zaczęła być postrzegana jako atrakcyjny rezerwuar bogactw naturalnych. Niestety, temu rabunkowemu podejściu do jeszcze mało skażonego działalnością człowieka lądu i oceanu sprzyja nieuregulowany prawnie status tego obszaru (brak umów międzynarodowych), a także ocieplenie klimatu, powodujące coraz łatwiejszy dostęp do arktycznych bogactw.

Krzysztof Kubiak pokazuje wszystkie te problemy, które międzynarodowa społeczność musi jak najszybciej rozwiązać, jeśli przyroda Arktyki ma być dla ludzkości wartością nadrzędną, a jej bogactwa naturalne – w przypadku eksploatacji – sprawiedliwie dzielone. Analizuje i objaśnia przyczyny wzmożonego zainteresowania Arktyką Stanów Zjednoczonych, Rosji, Kanady, Norwegii, Danii, jak również tzw. nowych graczy, Chin, Japonii, Korei i Unii Europejskiej. Aktywność tych ostatnich może spowodować, że Arktyka stanie się bardzo "gorącym" politycznie obszarem i ewentualnym zarzewiem konfliktów międzypaństwowych.

Dodatkowymi walorami tej ciekawej i dobrze udokumentowanej monografii o dynamicznych przemianach w Arktyce są załączniki dotyczące organizacji międzynarodowych Dalekiej Północy, historii zdobywania Arktyki, polskich badań arktycznych, poligonu jądrowego na Nowej Ziemi oraz bibliografia, rysunki, wykresy, tabele i mapy – ujęte także w wykazach. (al)

Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku, Krzysztof Kubiak, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012, s. 327, cena 43 zł