banner


kraj smutnyWydawnictwo TRIO wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN wydało książkę autorstwa Adama Burakowskiego i Mariusa Stana – Kraj smutny pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku.


Tytuł książki: Kraj smutny, pełen humoru, a po rumuńsku: ţară tristă, plină de umor - to przytoczenie potocznej opinii Rumunów o swoim kraju, który przez ostatnie 20 lat bardzo się zmienił. Jednak ten specyficzny humor rumuński, będący połączeniem groteski, fatalizmu, absurdu i przesady – przez lata osłaniał Rumunów od poczucia beznadziei spowodowanej złą sytuacją gospodarczą, błędami polityków czy kompleksami narodowymi.

I choć książka jest opisem wydarzeń politycznych w Rumunii po 1989 r., to jak piszą autorzy - młodzi politolodzy z Polski i Rumunii - wszystkie opisane historie były podlane właśnie takim sosem słodko-gorzkiego humoru.


Historia polityczna, społeczna i gospodarcza Rumunii od grudnia 1989 roku po czasy najnowsze (2011) została ujęta w sześciu rozdziałach, przedstawiających kolejne okresy zmian politycznych, gdyż to właśnie na sprawy polityczne autorzy położyli szczególny nacisk. Książka – jak podają autorzy – w dużej mierze jest oparta na opracowaniach, a bazę źródłową publikacji stanowiły artykuły prasowe, oficjalne dane i dokumenty oraz wspomnienia uczestników opisywanych zdarzeń.


Atutem książki jest jej redakcja i szata graficzna – wiele zdjęć, tabel, przypisów oraz skompresowanych informacji, ciekawostek ujętych w czytelne ramki, przybliżające różne omawiane zagadnienia, poszerzające rozumienie historii opisywanego kraju. Książkę zamykają bibliografia oraz indeks osób.(js)


Kraj smutny pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku., Adam Burakowski, Marius Stan, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012, s.279, cena 42 zł