Polityka zagraniczna Turcji

Utworzono: sobota, 29 wrzesień 2012 tm Drukuj E-mail


TurcjaWydawnictwo TRIO razem z Instytutem Studiów Politycznych PAN wydały książkę Jakuba Wódki pt. Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne.

W monografii podjęto próbę analizy przemian zachodzących w ostatnich kilku dekadach w tureckiej polityce zagranicznej. Analiza została osadzona w kontekście obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań wewnętrznych, które determinują pozycję poszczególnych organów administracji państwowej, a także podmiotów pozapaństwowych w procesach decyzyjnych.


Jak pisze we wstępie autor – Turcja to państwo paradoksów, zarówno europejskie jak i bliskowschodnie, postimperialne, ale odcinające się od swoich mocarstwowych korzeni, proamerykańskie, ale jednocześnie, gdzie panują silne amerykańskie sentymenty, muzułmańskie, ale i przez wiele lat proizraelskie, ultralaickie i zarazem islamskie, peryferyjne, ale w centrum globalnych stosunków.

System polityczny Turcji to demokracja wielopartyjna, w którą już czterokrotnie ingerowało wojsko. Kraj ten jest wśród dwudziestu największych gospodarek świata, mimo ogromnych obszarów biedy. To kraj członkowski Organizacji Konferencji Islamskiej, w którym rządząca partia o korzeniach islamskich przeprowadza głębokie reformy demokratyzujące, gdyż za cel stawia integrację ze strukturami, jakby nie było, chrześcijańskiej Unii Europejskiej. Można by pewnie mnożyć te paradoksy charakteryzujące współczesną Turcję, które sprawiają, że jest ona krajem fascynującym, ale też niedającym się wpisać w proste schematy, niepoddającym się uogólnieniom czy łatwej kategoryzacji. Te sprzeczności ujawniają się również w prowadzonej przez Turcję polityce zagranicznej, która z jednej strony jest zorientowana na Zachód, z drugiej zaś, również przez historię, silnie osadzona w realiach bliskowschodnich.


Celem, który przyświecał autorowi książki- jak sam podaje - nie było przedstawienie kalendarza wydarzeń w relacjach Turcji z jej zagranicznymi partnerami, ale ukazanie współzależności między uwarunkowaniami wewnątrzkrajowymi a polityką zagraniczną, w tym ukazanie procesów decyzyjnych i podmiotów determinujących kształt tureckiej polityki zagranicznej.


Tematyka książki została ujęta w pięciu rozdziałach z bogatymi przypisami, wykazami ministrów spraw zagranicznych Republiki Turcji po II wojnie światowej, prezydentów Turcji, rządów Republiki Turcji, bibliografią oraz indeksem osób, a także wykazem skrótów.


Niestety, szata graficzna nie ułatwia czytelnikowi lektury – książka jest z powodu „ciasnego”, gęstego i monotonnego składu trudna w odbiorze – brakuje światła, ilustracji, a przypisy są minimalnie oddzielone od tekstu głównego, wręcz się z nim zlewają. Szkoda, że redaktor techniczny (o ile takowy był) zmarnował w pewnej mierze wysiłek autora.(tm)


Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne., Jakub Wódka, Wydawnictwo TRIO, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s.323, cena 36 zł.

Odsłony: 3138
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd