banner


GMOGMO w świetle najnowszych badań – to tytuł książki opracowanej przez zespół autorów pod redakcją prof. Katarzyny Niemirowicz-Szczytt i wydanej przez Wydawnictwo SGGW. Podręcznik jest efektem prowadzonych w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha otwartych wykładów dla studentów i doktorantów uczelni warszawskich.


Polska, jak wszystkie rozwinięte kraje, jest rynkiem, na którym produkty pochodzące od GMO są na co dzień spotykane (leki, dodatki do żywności, dodatki tekstylne, pasze). Na potrzeby paszowe naszego kraju wykorzystywane jest 2 mln ton importowanej wysokobiałkowej śruty rocznie, uzyskanej ze zmodyfikowanej genetycznie soi, która jest komponentem do wyprodukowania około 5 mln ton mieszanek paszowych.

Mimo tak powszechnego stosowania modyfikacji genetycznych, społeczeństwo nasze ma wiele obaw związanych z negatywnymi następstwami zarówno dla zdrowia, jak i środowiska. Obawy te dotyczą przede wszystkim następstw uwalniania do środowiska genetycznie modyfikowanych roślin. W tej kwestii jedyna racjonalną drogą jest prowadzenie badań naukowych i informowanie społeczeństwa o ich wynikach – pisze we wstępie prof. Tomasz Borecki.

O stanie i aktualnych wynkach tych badań piszą w 9 rozdziałach autorzy ksiązki - specjaliści z zakresu problematyki GMO. Celem tej publikacji jest bowiem przybliżenie wiedzy na temat metod otrzymywania wprowadzanych cech/genów, oddziaływania na środowisko rolnicze, regulacji prawnych i odbioru społecznego, kontroli, a także nieporozumień związanych z badaniem genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, roślin i zwierząt. Autorzy publikacji są specjalistami z zakresu problematyki GMO.

Podręcznik pt. „GMO w świetle najnowszych badań” skierowany jest do osób zainteresowanych problematyką organizmów genetycznie modyfikowanych, ale niezajmujących się zawodowo ich otrzymywaniem czy badaniem. Przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków studiów (w tym niezwiązanych z biologią), dziennikarzy, polityków i wszystkich podejmujących decyzje czy wydających opinie na temat GMO. (am)


GMO w świetle najnowszych badań, red. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s.232