banner


fizjologia starzeniaWydawnictwo Naukowe PWN wydało pierwszą w Polsce książkę – Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja.

Autorami tego obszernego kompendium wiedzy na temat procesów starzenia się jest 45 specjalistów z wielu dziedzin medycyny i biologii. Redaktorami naukowymi tomu są: Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski oraz Jerzy A. Żołądź.

Jak piszą redaktorzy książki w przedmowie: „Celem Autorów książki nie była prezentacja patologii związanych ze starzeniem się człowieka, lecz pokazanie Czytelnikom aktualnej wiedzy na temat procesów inwolucyjnych i przedstawienie starości jako naturalnego toku, który częściowo może być zmieniany tak, aby starość stała się pogodna, radosna i pełna nowych doświadczeń.

Książka została napisana przez wybitnych profesorów: lekarzy, biologów, fizjologów i fizjoterapeutów nie tylko dla osób zmierzających do osiągnięcia w dobrym zdrowiu stuletniego życia, ale także dla obecnych i przyszłych studentów medycyny, biologii, fizjoterapii, wychowania fizycznego, dla praktykujących lekarzy i fizjoterapeutów, dla wszystkich, którzy zamierzają pomagać ludziom starszym w ich drodze do osiągnięcia jak najwyższej jakości życia w schyłkowym okresie.

Książka dedykowana jest także pracownikom opieki społecznej i władzom administracji państwowej odpowiedzialnym za formułowanie polityki społecznej odnoszącej się do grupy starszych obywateli”.

Jest to więc publikacja dla wszystkich – dla różnych grup społecznych i wiekowych, gdyż starzenie się jest wspólnym doświadczeniem wszystkich ludzi.

Kompendium wiedzy o starzeniu się – bardzo starannie wydane - składa się z 8 rozdziałów opisujących wybrane ogólnoustrojowe zjawiska związane ze starzeniem się organizmu oraz 18 rozdziałów na temat zmian związanych z wiekiem w poszczególnych narządach i układach. Jest także rozdział poświęcony aktywności ruchowej i znaczeniu ćwiczeń fizycznych w grupie osób w wieku starszym, który zawiera opis ćwiczeń wraz z ilustracjami. Po każdym z rozdziałów zamieszczono bibliografię, w zakończeniu – skorowidz haseł, ponadto każdy rozdział został zilustrowany fotografiami, rysunkami, tabelami, wykresami.(al)


Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, red. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 450