banner


lzyKatarzyna Tarmas jest autorką książki Łzy czyste, rzęsiste. Płacz polskich polityków wydanej przez Wydawnictwo Trio.

Autorka analizuje w niej sześć przypadków płaczu czołowych polskich polityków – Renaty Beger, Beaty Sawickiej, Beaty Kempy, Andrzeja Leppera, Radosława Sikorskiego oraz Michała Boniego. Sprawdza, czy płacz może być skutecznym środkiem retorycznym w walce o wyborców.

Czy łzy przystoją mężczyźnie, kobiecie, politykowi? Z książki dowiadujemy się, jakie okoliczności skłoniły polityków do płaczu oraz jak wyglądały ich łzy. Jak mogła zareagować na to opinia publiczna? Jaki komunikat parlamentarzyści w ten sposób przekazywali odbiorcom? Czy płacz polityków mógł być autentycznym wyrazem uczuć, czy był raczej cyniczną grą na emocjach? Może publiczny płacz to kolejny chwyt marketingowy służący budowie wizerunku?

„Tematem książki jest retoryczna rola płaczu polskich polityków – pisze autorka. - Do tej pory nie zanalizowano tego, czy łzy mogą być efektywnym narzędziem w porozumiewaniu się polityków z opinią publiczną. Nie zbadano również, jak płacz polityków wpływa na reakcje społeczeństwa.
Publikacja ma w założeniu charakter empiryczny. Składa się z dwóch części: teoretycznej i analitycznej.
Wstęp teoretyczny jest istotny, ponieważ płacz, choć jest zjawiskiem powszechnym, jest mało zbadany. Nie do końca wiadomo, jak powstają łzy, do czego służą ludziom, jakie mają znaczenie społeczno-kulturowe. /.../ W oparciu o wiedzę z rozdziału pierwszego powstała autorska analiza łez wybranych polityków./.../
Najważniejszym celem książki jest wyjaśnienie, jaką rolę odgrywa płacz polityków w komunikowaniu się z wyborcami”.

Niestety, polscy naukowcy nie interesują się dostatecznie fenomenem płaczu – stwierdza autorka. Aby więc opisać teoretyczne wątki związane z tym zjawiskiem, posłużyła się przede wszystkim pracami zagranicznych badaczy, wykorzystała też publikacje dotyczące komunikacji międzyludzkiej, nauk społecznych, manipulacji.


Badania naukowe na temat łez zaczęto przeprowadzać stosunkowo niedawno, a ich wyniki nie są jednoznaczne. Ciągle bez odpowiedzi pozostają pytania: jak ludzie reagują na płacz, jak kontekst sytuacyjny wpływa na wylewanie łez, czemu część osób woli ukrywać swój płacz, a niektórzy wprost przeciwnie? Praca Katarzyny Tarmas jest zatem kolejną cegiełką służącą budowaniu tej ciekawej wiedzy.(al)


Łzy czyste, rzęsiste. Płacz polskich polityków, Katarzyna Tarmas, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2013, s.220, cena 34 zł.