banner

 Oficyna Copernicus Center Press wydała książkę pod redakcją Anny Brożek i Jacka Jadackiego pt. Myśl, mowa i czyn, będącą wyborem pism Kazimierza Twardowskiego.


twardowskiSą to pisma polskie z zakresu logiki i gramatyki, epistemologii i psychologii, estetyki i etyki, metodologii i dydaktyki oraz historii filozofii, które zostały opublikowane, ale nie znalazły się dotąd w żadnym wydanym tomie zbiorowym jego prac, ani nie stanowią jego samodzielnych pozycji książkowych.

Kazimierz Twardowski był jedną z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych postaci polskiej kultury I połowy XX wieku. Był autorem rozpraw ze wszystkich dziedzin filozofii, a także prac z zakresu jej historii, psychologii i dydaktyki. Był nauczycielem kilku pokoleń filozofów i humanistów (m.in. Tadeusz Kotarbińskiego, Władysława Tatarkiewicza, Kazimierza Ajdukiewicza), którzy stali się trzonem formacji zwanej szkołą lwowsko-warszawską.
W pierwszym dziesięcioleciu XX w. przewodniczył Towarzystwu Nauczycieli Szkół Wyższych i doprowadził do pełnej repolonizacji szkolnictwa w zaborze austriackim.


Tytuł książki zawierającej 70 tekstów nawiązuje do odczytu „Myśl i mowa”, jaki Kazimierz Twardowski wygłosił w 1900 roku w ramach odczytów Towarzystwa Oświaty Ludowej we Lwowie.(al)

 

Kazimierz Twardowski. Myśl, mowa i czyn, red.  Anna Brożek, Jacek Jadacki, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 653