banner


umysl mat.Wydawnictwo Copernicus Center wydało książkę Umysł matematyczny autorstwa Bartosza Brożka i Mateusza Hohola.


Głównym przedmiotem naszego zainteresowania – piszą Autorzy książki – jest problem: jak matematyka pojawiła się w procesie ewolucji biologicznej? I dlaczego matematykę potrafi uprawiać tylko człowiek?
 W którym momencie rozwoju osobniczego i na jakiej podstawie rozwijają się kompetencje matematyczne? Czy rodzimy się z „wykształconym zmysłem liczby”, czy matematyka ma inne podstawy ewolucyjne?
Jak ewolucja wykształciła umysł matematyczny, zdolny do udowadniania złożonych twierdzeń i stosowania wyrafinowanych struktur matematycznych w naukach przyrodniczych?

Rozważania nad psychologią i biologią poznania matematycznego prowadzą też – zdaniem Autorów – do istotnych pytań o charakterze filozoficznym, a w szczególności  do pytania o naturę obiektów matematycznych i niepojętą skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych.

Rozważania te zawarte zostały w pięciu rozdziałach: Zmysł liczby, Przez metafory do raju Cantora, Imitacja doskonała, Platonizm matematyczny i Matematyczność przyrody. Poprzedza je Wstęp, a kończy podsumowanie dotyczące matematycznego umysłu w matematycznym świecie. Poza tym – bibliografia, indeks nazwisk oraz indeks rzeczowy.(tm)

 

Umysł matematyczny,  Bartosz Brożek, Mateusz Hohol, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 280, cena 34,90 zł