banner


 szyszk.rec.Nie ma chyba milszego i wartościowego prezentu niż dzieło będące zbiorem analiz życiowego dorobku naukowego. Taki prezent otrzymała profesor Maria Szyszkowska – filozof, etyk, prawnik, wielka humanistka, która przez całe swoje pracowite życie naukowe kieruje uwagę swoich słuchaczy oraz czytelników na Człowieka.

Prezent pt. Filozofia Marii Szyszkowskiej pod redakcją Anny Krynieckiej jest księgą dedykowaną Pani Profesor, wydaną przez Kresową Agencję Wydawniczą przy wsparciu finansowym Wydziałów: Prawa UwB oraz Prawa i  Administracji UW, a także Fundacji UW.


Jak pisze w Przedmowie Anna Kryniecka, „Maria Szyszkowska w środowisku uczonych bywa nazywana Pierwszą Damą Polskiej Filozofii. Doceniana jest oryginalność Jej filozofowania, wartość dorobku naukowego i szeroki zakres problematyki podejmowanej w zarysowanym od wielu lat stanowisku. Podkreśla się wyrazistość prezentowanych przez Nią poglądów i odwagę w głoszeniu tych, które nie znajdują aprobaty większości społeczeństwa”.

Księga, która powstała jako wyraz wdzięczności wobec Mistrza, zawiera prace dedykowane Profesor Szyszkowskiej. Zostały napisane przez Jej uczniów, przyjaciół, współpracowników i znajomych – w sumie 55 osób. Składają się na dwie części, poprzedzone przedstawieniem dziejów Jej życia.
Część pierwsza zawiera prace prezentujące stanowisko filozoficzne profesor Marii Szyszkowskiej oraz działalność związaną z jego urzeczywistnieniem. Rozważania zamykają rozdziały opisujące działania prof. Szyszkowskiej zmierzające do realizacji głoszonych przez Nią idei.

Księga w części drugiej zawiera prace dedykowane prof. Szyszkowskiej, które nie dotyczą bezpośrednio uprawianej przez nią filozofii, lecz do niej nawiązują.

 

Filozofia Marii Szyszkowskiej, red. Anna Kryniecka,  Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok, 2012, s. 456