banner


do jaroszInstytut Studiów Politycznych oraz Oficyna Naukowa wydały książkę pod redakcją Marii Jarosz pt. Polska europejska czy narodowa?

 

Składają się na nią teksty ośmiu autorów - socjologów, polityka, filozofa, historyka, politologa i polityka społecznego. Poruszają oni tematy związane z wieloma aspektami zmiany ustrojowej w Polsce: narodowe konflikty w aspekcie Unii Europejskiej (Adam D. Rotfeld), przejawy wykluczenia we współczesnym społeczeństwie (Maria Jarosz), modele polskiej tożsamości (Adam Leszczyński) i modele współczesnego kapitalizmu – także tego polskiego (Krzysztof Jasiecki).


Analizy dotyczą także deklarowanych i rzeczywistych priorytetów rozwoju (Marek W. Kozak), polityki społecznej w aspekcie międzynarodowym (Marta Danecka), polityki migracyjnej (Maciej Duszczyk), a także charakteru Kościoła (Zbigniew Mikołejko).
W konkluzji książki Maria Jarosz i Marek W. Kozak zastanawiają się nad przyszłością Polski, kierunkiem jej dalszego rozwoju – czy będzie to państwo narodowe, czy europejskie? Jakie wartości przeważą? (al)


Polska europejska czy narodowa?, red. Maria Jarosz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014, s. 273, cena 25,5 zł