banner

Wojciech P. Grygiel jest autorem książki pt.  Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a  spór o rzeczywistość, wydanej przez oficynę wydawniczą Copernicus Center Press.


hawkingRozważa w niej na gruncie fizyki i filozofii spór Stephana Hawkinga z Rogerem Penrosem, wychodząc od teorii Einsteina a potem Bohra i sporu między nimi dotyczącego mechaniki kwantowej.

Hawking i Penrose  zajmują w fizyce teoretycznej miejsce wyjątkowe, gdyż to dzięki ich wspólnym wysiłkom udowodnione zostały (w 1970 r.) słynne twierdzenia o czasoprzestrzennych osobliwościach ogólnej teorii względności. Twierdzenia te potwierdziły niekompletność ogólnej teorii względności i stały się przyczynkiem do badań nad strukturą osobliwości, uwzględniającą efekty kwantowe – pisze autor.

Ale analiza sporu tych jednych z najtęższych umysłów w fizyce – poza walorami merytorycznymi – posiada też inne, ważne z punktu widzenia historii nauki. Jest to bowiem słabo opisany intelektualny pojedynek dwóch fizyków teoretyków, których indywidualne i wspólne prace mają  fundamentalne znaczenie dla rozwoju współczesnej fizyki.

Udowodnienie przez Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a  twierdzeń o osobliwościach czasoprzestrzennych często bowiem przesłania fakt, że fizycy ci przejawiają radykalnie odmienne sposoby myślenia o tym, czym jest teoria fizyczna i jak odnosi się ona do rzeczywistości, którą fizyk bada. (al)

 

 

Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a  spór o rzeczywistość, Wojciech P. Grygiel, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s.412, cena 69,90 zł.