banner

Ukazał się pierwszy w tym roku numer czasopisma Transformacje (1-2/2014) wydawanego  przez Fundację Edukacyjną „Transformacje” oraz Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego.


transfor.W odredakcyjnym wstępie podkreśla się, iż dotyczy on tego, co najważniejsze dla rozwoju intelektualnego i duchowości współczesnego człowieka, czyli kulturze, edukacji i nauce. Przedmiotem analiz i ewaluacji, zarówno ujęć teoretycznych, jak i praktyk społecznych są transformacje dokonujące się w muzyce, modzie, estetyce życia i ucztowania, w przedstawieniach filmowych, malarstwie. Ta perspektywa przyświeca też problematyce edukacji i nauki. Tutaj głównym obszarem dyskusji jest polskie szkolnictwo wyższe, jego potencjał i międzynarodowa pozycja, a także finansowanie.

W tomie znalazły się też teksty dotyczące innowacji, w tym - nowej idei – społecznej produkcji wolnego i otwartego oprogramowania. Obecna jest też tematyka mediów społecznościowych jako innowacji w obrębie rewolucji informatycznej.
Porusza się również zagadnienia odnoszące się do transformacji środowiska naturalnego – zarówno od strony cybernetycznej, jak i zarządzania.
Na ostatni rozdział tomu składają się teksty dotyczące odpowiedzialności i etyki.(al.)

 

 

Transformacje nr 1-2/2014,  wydawnictwo Fundacja Edukacyjna „Transformacje” oraz Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 2014, s.450