banner

Wydawnictwo Zysk i S-ka wydało książkę Darona Acemoglu’a i Jamesa  A. Robinsona w tłumaczeniu Jerzego Łozińskiego pt. Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa.


Dlaczego-narodyAutorzy rozpatrują w niej przyczyny bogactwa jednych narodów i ubóstwa drugich. Nie zgadzają się z opinią, że u podstaw różnic w ich zamożności tkwią przyczyny kulturowe, położenie geograficzne czy niski poziom wykształcenia społeczeństw. Uważają, iż na sukces gospodarczy mają wpływ instytucje polityczne i gospodarcze. Dowodzą tego na licznych przykładach historycznych i współczesnych, począwszy od cesarstwa rzymskiego, poprzez państwa Ameryki Południowej i Północnej,  Afryki  i Azji.
 

Książka, będąca owocem 15-letnich badań, to pozycja zarówno z obszaru historii gospodarczej, jak  i ekonomii politycznej. Autorzy skończyli ją pisać w chwili zapoczątkowania tzw. wiosny arabskiej, której owoców jeszcze nie znali. Nie wiadomo zatem, czy wydarzenia w Egipcie, którym poświęcili uwagę,  potwierdziłyby ich tezę odnośnie przyczyn tych rewolucji.
Autorzy, opisując powody nierówności ekonomicznych  między państwami, odrzucają wiele z istniejących teorii na ten temat. Uważają, iż zawsze najpierw (kiedy już ma się władzę) trzeba zmieniać politykę (a zatem i instytucje), by później móc rozwijać gospodarkę. Nie odwrotnie. Podają tu wyraziste przykłady Wielkiej Brytanii i Francji. Pierwsza – będąc jeszcze Anglią -  w 1688 r. zmieniła całkowicie swoją politykę, a w rezultacie – gospodarkę (rewolucja przemysłowa). Wielka  Rewolucja Francuska w 1789 też najpierw  zmieniła ustrój, sposób sprawowania władzy politycznej, aby porzucić feudalną  gospodarkę.
 
Książka  składa się z 15 rozdziałów problemowych, przedmowy, eseju bibliograficznego, obszernej bibliografii i indeksu. Czyta się ją znakomicie – niczym powieść - a nie jak książkę naukową.(js)

 

Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, Daron Acemoglu, James  A. Robinson, Wydawnictwo Zysk i S-ka, wyd. I, Poznań 2014, s. 580, cena 49,90 zł