banner

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydało książkę Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy.


instytucjonalizacjaJest to zbiór tekstów ośmiu autorów ze wstępem i pod redakcją Marka Barańskiego (przy współpracy Marka Tyrały) – efekt projektu naukowego zrealizowanego przez słuchaczy Studium Doktoranckiego w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Celem projektu była analiza procesu instytucjonalizacji demokracji, a także przedstawienie tego, co cechuje i wyróżnia demokratyzację w Europie Środkowej i Wschodniej.
 

Teksty zostały ułożone w dwa rozdziały: jeden - dotyczący  problemów  instytucjonalizacji demokracji w Polsce w latach 1989-2011 oraz  drugi – traktujący o procesie  instytucjonalizacji demokracji w aspekcie międzynarodowym.

Jak zaznaczono we Wstępie do książki,  potraktowanie  problemu demokratyzacji wielopłaszczyznowo, pozwoliło na pełnowymiarowe ukazanie przedmiotu badań.


Książka adresowana jest przede wszystkim do politologów, socjologów i ekonomistów zajmujących się procesami transformacji i demokratyzacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.(lm)Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy., red. Maraek Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 187, cena 22 zl(+VAT)