Cichy pucz

Utworzono: sobota, 25 kwiecień 2015 al Drukuj E-mail

cichy puczWydawnictwo Zysk i s-ka wydało książkę jednego z najbardziej znanych dziennikarzy śledczych w RFN, Jürgena Rotha, pt.  Cichy pucz. Zawłaszczanie Europy przez niejawne elity gospodarczo-polityczne. Z niemieckiego książkę przełożyła Ewa Stefańska.

 

„Co jest dopełnieniem takich wartości jak wolność, równość i solidarność? Oczywiście sprawiedliwość. Już rzymski filozof i teolog św. Augustyn z Hippony głosił: „Czymże innym są państwa, w których brakuje sprawiedliwości, jeśli nie wielkimi bandami rabunkowymi?

Jednak wbrew temu, co głoszą nieustannie neoliberalni ideolodzy, w naszych czasach „bandami rabunkowymi” nie są państwa, lecz konkretni decydenci oraz ich amigos usadowieni w międzynarodowych koncernach, bankach i pasożytniczym przemyśle finansowym.

Okazuje się, że owe „bandy rabunkowe” dokonały w ostatnich latach niewyobrażalnego wyczynu. Już w kilku krajach europejskich zdołały pod pretekstem „koniecznych reform” wprowadzić nowy porządek społeczno-polityczny, którego żaden świadomy naród nigdy nie przyjąłby bez walki./…/
Ich patroni sięgają po klasyczny instrument zmiany systemowej, jakim jest cichy pucz. Globalna elita zawiązana w tajemnicy przed opinią publiczną skupiła w swoich rękach ogromną siłę polityczną i gospodarczą. Jej dążeniem jest przede wszystkim utrzymanie władzy oraz pomnażanie majątku. Urządziła się ona we własnym uniwersum, którego musi bronić wszelkimi możliwymi środkami. Jednym z etapów w drodze do tego celu jest rozbicie systemów zabezpieczenia społecznego./…/

Na naszych oczach tracą swoją moc prawa człowieka, będące fundamentem zachodnich wartości” - pisze w przedmowie autor.

I przytacza opinię Wolfganga Streecka z Instytutu Badań Społecznych im. Maxa Plancka, że „europejskie państwo opiekuńcze przeszło już do historii, a zadaniem polityki będzie od tej pory aplikowanie gorzkich pigułek zamiast środków uśmierzających ból. /…/
Miejsce redystrybucji zajmą „reformy”, dewaluację zewnętrzną przez „cięcia walutowe” zastąpi wewnętrzna „konkurencyjność” uzyskiwana w wyniku obniżania płac, zmniejszania emerytur i wprowadzania „elastycznych” form zatrudnienia”.

Książka Jurgena, którą czyta się jak kryminał, to bardzo dobrze udokumentowana analiza mechanizmów stopniowego odbierania władzy państwom narodowym w Europie (choć koncentruje się głównie na państwach starej Unii, nie ma w niej analizy państw postsocjalistycznych, co jej wymowę uczyniłoby jeszcze bardziej dramatyczną).

Pokazuje, jak pod pretekstem przezwyciężania kryzysu gospodarczego i polityki oszczędnościowej ulega destrukcji europejski model społeczny, ale i inne modele - państw pozaeuropejskich.
Celem potężnych elit gospodarczo-politycznych, reprezentujących znikomą część społeczeństwa jest bowiem narzucenie centralnie sterowanego porządku neoliberalnego nie tylko Europie, ale po wprowadzeniu umowy transatlantyckiej TTIP (o czym pisze autor w końcowej części książki) – także i USA, a dalej – reszcie świata (al.)

Cichy pucz. Zawłaszczanie Europy przez niejawne elity gospodarczo-polityczne, Jürgen Roth, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Wydanie I, Warszawa 2015, s. 320, cena 45 zł (z VAT)

Odsłony: 1457
Our website is protected by DMC Firewall!