banner


Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydało książkę Łukasza Jacha – Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu.


naukaNauka, jej niebywały postęp w XX wieku, poza fascynacją i zachwytem, rodzi jednak wiele obaw, niepokojów i pytań związanych z jej rolą w społeczeństwie i świecie oraz skutków jej rozwoju. Dyskusja o roli nauki nie jest nowa, niemniej – jak pisze autor książki - obserwowana współcześnie wszechobecność  nauki, jej przedstawicieli, odkryć i języka sprawia, że można postrzegać ją jako dominujący system orzekania o świecie.

Zadaje też pytanie: czy dominacja nauki na współczesnym rynku idei stanowi rezultat jej wielkich sukcesów, czy raczej dopasowania naukowego sposobu orzekania o świecie do funkcjonowania procesów poznawczych człowieka?

Autor poddaje analizie przede wszystkim psychologiczne uwarunkowania sposobów ustosunkowywania się człowieka do nauki: procesu jej powstawania, produktów oraz miejsca we współczesnym świecie.

Podstawowym jego celem jest przedstawienie koncepcji scjentoteizmu rozumianego jako forma światopoglądu, charakteryzująca się tendencją do uzasadniania własnych przekonań i zachowań ustaleniami naukowymi.

W jego istotę wprowadzają czytelnika cztery rozdziały książki. Pierwszy dotyczy obecności nauki i jej odkryć w popkulturze, mediach i reklamie. W rozdziale drugim autor przedstawia przegląd najważniejszych filozoficznych i metodologicznych  koncepcji dotyczących sposobów rozumienia nauki jako elementu rzeczywistości przez filozofów i przedstawicieli nauk przyrodniczych. Trzeci rozdział to rozważania  psychologicznych uwarunkowań uprawiania nauki (aktywna psychologia nauki) jak i jej odbioru (receptywna psychologia nauki). W rozdziale czwartym przedstawiono pojęcie scjentoteizmu oraz sposoby manifestowania się tego światopoglądu.

Książka adresowana jest do psychologów i przedstawicieli innych dyscyplin społecznych, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką wpływu nauki, naukowców i najnowszych odkryć naukowych na funkcjonowanie jednostki i społeczeństwa. (al.)

 

 

Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmuŁukasz Jach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s.204, cena 20 zł +VAT