banner

Wydawnictwo Copernicus Center Press wydało książkę duńskiego historyka nauki i teologii, Olafa Pedersena– Dwie Księgi w tłumaczeniu Włodzimierza Skocznego i Michała Furmana


Dwie ksiegi.jpg
Książka, której podtytuł brzmi: Z dziejów relacji między nauką a teologią  jest pokłosiem wykładów naukowca prowadzonych na uniwersytetach w Aarhus i Cambridge.

Jak podają redaktorzy tomu – George V. Coyone, S.J. i Tadeusz Sierotowicz – interakcje miedzy naukami przyrodniczymi i teologią stały się w ostatnim okresie przedmiotem licznych badań, wręcz modą.
Można odnieść wrażenie, że jest to stosunkowo nowy obszar badań oraz że nie ma ciągłości historycznej w dialogu nauka-religia.
Jednak książka Pedersena pokazuje, że wrażenie to jest błędne, autor pokazuje bowiem  interakcje między nauką a religią od czasów presokratejskich aż po współczesne.


Tytułowe dwie Księgi to Biblia i Księga Natury. Obie ścieżki poznania  są niezależne, a zarazem kompatybilne. Rozważania Olafa Pedersena dotyczą więc jednego z najstarszych i najważniejszych problemów nauki: kwestii wzajemnych relacji między naukami przyrodniczymi a teologią.


Książka zawiera osiem rozdziałów poprzedzonych wstępem, a zakończonych epilogiem i bardzo obszernymi przypisami i bibliografią oraz indeksem i aneksem. (js)

 

Dwie Księgi, Olaf Pedersen, Copernicus Center Press, Kraków 2016, Wyd. I, s.409, cena 44,90 zł ( w tym VAT),  dostępna także jako e-book.