banner

Wydawnictwo Arkady wydało Historię ewolucji pod naukową redakcją Steve’a Parkera.

historia ewolucji„Wprawdzie ludzie są bez wątpienia niezwykłymi zwierzętami i nietypowymi małpami, to w gruncie rzeczy nie da się obstawać przy idei specjalnego aktu stworzenia, jeśli uwzględnimy znane nam dowody. Nasze ciała i geny działają na podobnych zasadach jak innych zwierząt, zwłaszcza naczelnych, a ponadto mamy obecnie do dyspozycji dużo skamieniałych szczątków przodków człowieka” – pisze w Przedmowie do książki Alice Roberts – anatom i antropolog medyczny.

„Skamieniałości hominidów świadczą też o tym, że człowieczeństwo nie pojawiło się nagle i niespodziewanie. Cechy, które uważamy za wybitnie, a nawet wyłącznie ludzkie, wykształcały się stopniowo, niejako na raty, na ogromnej przestrzeni czasu. I faktycznie tylko z takiej perspektywy możemy stwierdzić, że gromadziły się do chwili, w której mogliśmy wreszcie rzecz z pełnym przekonaniem: „to jest człowiek”.
Ewolucja postępuje stopniowo, zarówno w sensie zmian genetycznych, jak i przekształceń zewnętrznego wyglądu organizmów. Ale tylko z perspektywy czasu możliwe jest zidentyfikowanie kluczowych momentów w jej historii”.

Czytelnik tej książki znajdzie w niej nie tylko charakterystyki poszczególnych gatunków (a doliczono się ich obecnie co najmniej 8 milionów), bądź grup roślin i zwierząt, ale ujrzy je w ich kontekście przyrodniczym i historycznym - pomogą mu w tym diagramy ujmujące opisywane zdarzenia w konkretnym przedziale czasowym historii życia na naszej planecie.

Książka – napisana przez 11 naukowców - jest nie tylko przewodnikiem po historii życia na Ziemi, ale i pokazuje skalę bioróżnorodności na naszej planecie, tajniki adaptacji organizmów i wyjaśnienia jak owe przystosowania powstały i z czego wyniknęły.
Autorzy podzielili ją na rozdziały dotyczące początków życia, roślin, bezkręgowców, ryb i płazów, gadów, ptaków i ssaków. Jest to pełny przegląd głównych grup organizmów, zawierający także dokładne charakterystyki gatunków wymarłych oraz kluczowe zdarzenia ewolucyjne i przełomowe odkrycia (nie wyłączając błędnych hipotez i nieudanych eksperymentów).

Cała ta wiedza podana jest w niezwykle atrakcyjny sposób: w książce zamieszczono ponad 1000 ciekawych ilustracji, tabele, zdjęcia, rysunki, kladogramy. Wszystkie te elementy zostały powiązane ze sobą i tekstem dynamicznym łamaniem, atrakcyjną i nienużąca formą, co sprawia, że szata graficzna stała się dodatkowym i ważnym walorem tej obszernej książki, nad której wydaniem pracowały sztaby wydawnicze – i w USA, i w Polsce (czterej tłumacze, redaktorzy, koordynatorzy, etc.). Jedyne, co można zarzucić temu dziełu to zbyt drobny druk. Ale widocznie przy tej porcji wiedzy o ewolucji na Ziemi inaczej się nie dało.(al.)

 

Historia ewolucji, red. nauk. Steve Parker, Wydawnictwo Arkady, s. 576, wyd. I, Warszawa 2017, cena 119 zł (w tym VAT)