banner


empatia ccChrystian Keysers jest autorem książki o neuronach lustrzanych pt. Empatia, wydanej przez wydawnictwo Copernicus Center Press. Przetłumaczył ją i napisał do niej przedmowę Łukasz Kwiatek.

Odkrycie neuronów lustrzanych przez zespół neurobiologów z Uniwersytetu w Parmie w latach 90-tych ubiegłego wieku porównywano do rozszyfrowania struktury DNA przez Francisa Cricka i Jamesa Watsona. Szybko ogłoszono, że neurony lustrzane stanowią klucz do zrozumienia wielu unikalnie ludzkich cech – z językiem, teorią umysłu, empatią, moralnością i uspołecznieniem na czele.

Empatia powstała na fali entuzjazmu, który po odkryciu neuronów lustrzanych opanował kognitywistów, psychologów i filozofów – bardziej niż neurobiologów – pisze w przedmowie Łukasz Kwiatek. Ślady tego entuzjazmu znajdziemy w wielu fragmentach książki, której lektura może być okazją do refleksji nad tym, na ile wiedza o mechanizmach działania ludzkiego mózgu pozwala odkrywać głębokie prawdy o ludzkiej naturze.

Sam autor wniósł duży wkład w odkrycie słuchowych neuronów lustrzanych, a także rozwinął wpływową koncepcję symulacji kognitywnej, jako podstawowej funkcji neuronów lustrzanych.

Empatia to opowieść o jednym z najbardziej fascynujących odkryć w historii współczesnej neuronauki oraz ambitna próba zbudowania psychologicznej „teorii wszystkiego”. Książka nie tylko popularyzuje naukę, ale także pokazuje, w jaki sposób współczesna nauka może oświecać odwieczne filozoficzne problemy i otwierać nowe pola filozoficznych dyskusji.(tm)

 

Empatia. Jak odkrycie neuronów lustrzanych zmienia nasze rozumienie ludzkiej natury, Chrystian Keysers, Copernicus Center Press, Kraków 2017, wyd. I, s. 350, cena 49,90 zł (w tym VAT). Książka dostępna także jako e-book.