banner


hellerPo raz drugi – po sześciu latach - pojawia się książka Michała Hellera Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje, którą wydała oficyna Copernicus Center Press.

„Przez Wszechświat podróżuje się nawet, gdy się o tym nie wie – pisze autor. Bo można nie wiedzieć: gdy głowę do tego stopnia zajmie się innymi „sprawami”, że nie ma już miejsca na myślenie. Wówczas Wszechświat niesie człowieka tak, jak nurt rzeki unosi przypadkowo wrzucony do niej kawałek patyka.
Z perspektywy patyka, kręconego przybrzeżnym wirem, nie widać ujścia rzeki, z którym łączy się ona z oceanem. Żeby nie dać się zredukować do roli patyka, trzeba od czasu do czasu zrobić w swojej głowie miejsce na myślenie.
To właśnie nazywam rekolekcjami. Mogą to być rekolekcje w sensie tradycyjnym, z modlitwą i religijnymi rozważaniami, ale mogą to także być rekolekcje w szerszym znaczeniu – wyłączenie kilkunastu chwil z codziennych spraw i zwrócenie myśli poza to, czego myśl zwykle bezpośrednio dotyka. W obydwu tych formach rekolekcji książka ta chciałaby pomóc”.

Na książkę składa się pięć serii rekolekcji, które autor wygłosił lub napisał. Część z nich była opublikowana w 1984 i 1995 roku w formie książki Usprawiedliwienie Wszechświata, część – w książce Rozmowy w nocy, wydanej też dwukrotnie: w 1991 i 2002 roku, a kolejne – w książce Rekolekcje (2000 rok). Najnowsza seria rekolekcji była drukowana na łamach Tygodnika Powszechnego w 2009 roku jako Rekolekcje wielkopostne.(js)

Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje, Michał Heller, Copernicus Center Press, Kraków 2018, s. 187, cena 34,90 zł (w tym VAT). Książka dostępna także jako e-book.