banner


Krotka historia filozofiiNigel Warburton - filozof i popularyzator filozofii - jest autorem książki pt. Krótka historia filozofii w tłumaczeniu Sergiusza Lipnickiego, którą wydało Wydawnictwo RM.

Czym jest filozofia? Na pewno umiłowaniem mądrości, biorąc pod uwagę dokładne tłumaczenie tego słowa. Ale też czymś więcej – to krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata, jak podaje definicja Wikipedii.

Czy w dobie szybkiej konsumpcji świata – także szybkiego zużywania się idei, niecierpliwości, znudzenia można filozofować, a przede wszystkim – poznawać historię filozofii? Nigel Warburton stara się iść pod prąd i przybliżać tę wiedzę zwłaszcza młodym ludziom, ale też każdemu, kto o bogatej historii filozofii, licznych a znakomitych filozofach i ideach leżących u podstaw naszej cywilizacji wie mało, bądź prawie nic.

Zaczyna od Sokratesa, by poprzez kolejne 39 rozdziałów pokazać wielkich myślicieli europejskich i najciekawsze idee dotyczące świata, a kończy na sylwetce Petera Singera, rozważającego najbardziej niepokojące etyczne problemy naszych czasów. Śledzi więc historię ludzkich przemyśleń na temat rzeczywistości i kondycji człowieka, ale i uczy krytycznego myślenia. (js)

 

Krótka historia filozofii, Nigel Warburton, Wydawnictwo RM, Warszawa 2016, s.256, cena 29,99 zł (w tym 5% VAT)