banner

Wydawnictwo RM wydało książkę Lindy Stratmann pt. Stulecie trucicieli w przekładzie Katarzyny Skawran.

stulecie trucicieliChoć autorka opisuje najsłynniejsze procesy o otrucia w wieku XIX, a książka została wydana w Polsce w 2016, to dzisiaj za sprawą głośnych otruć szpiegów wydaje się ona nadzwyczaj aktualna. Jednak próżno szukać w niej tych trucizn, jakimi posługują się obecnie wywiady czy pospolici przestępcy.

Mimo, że używanie trucizn w celach pozbycia się niewygodnych ludzi jest dzisiaj tak nagłaśniane, to przecież ten sposób nie jest wymysłem współczesnej epoki. Stosowali go Sumerowie, starożytni Grecy i Rzymianie, w wiekach średnich był bardzo popularny na dworach królewskich (Francja, Włochy, ale i Polska), a i później nie gardziła tym sposobem żadna warstwa czy klasa społeczna.

Wiek XIX jednak był pod tym względem szczególny – rozwinęły się wówczas niebywale nauki przyrodnicze, a wśród nich – biologia i medycyna, co skutkowało lepszym poznaniem działania trucizn na organizm, a tym samym – przeciwdziałaniu im. To także wiek kształtowania się nowoczesnych metod kryminalistycznych, wykorzystujących osiągnięcia biologii, medycyny i farmacji.

Myliłby się jednak ten, kto doszukiwałby się w tamtych czasach używania wyrafinowanych trucizn. Rewolucja przemysłowa i zmiany stosunków społecznych przez nią spowodowane sprawiły, że najpopularniejszą trucizną był arszenik – „bohater” wielu kryminałów. Posługiwały się nim w I poł. XIX w. głównie kobiety, ale z czasem przekonali się do niego także panowie.

Autorka książki przedstawia 19 dobrze udokumentowanych przypadków zbrodni, w których użyto trucizny. Opisuje nie tylko okoliczności morderstw, ale i drogę detektywistyczną lekarzy i policji. Jest to więc nie tylko zbiór historii z dreszczykiem, ale i pokazanie narodzin nowej nauki – toksykologii - oraz sposobów ograniczania dostępu do popularnych trucizn niezbędnych w celach deratyzacyjnych i dezynsekcyjnych.

W książce nie zabrakło też aspektów społecznych „modnego” wówczas trucicielstwa: autorka dokumentuje, w jaki sposób zmiany w różnych kwestiach, między innymi w prawach małżonków i prawnej ochronie dzieci, wpłynęły na sam proceder i jego rozmiar. (al.)

Stulecie trucicieli, Linda Stratmann, Wydawnictwo RM, Warszawa 2016, s. 320, cena 39,99 zł (w tym VAT)