banner


wojnaWydawnictwo Wektory wydało czwarty tom serii Wojna o pieniądz Songa Hongbinga o podtytule Cisza przed burzą w tłumaczeniu Tytusa Sierakowskiego.


Chiński ekonomista, analityk finansowy Song Hongbing (był w Polsce w 2016 roku), zyskał rozgłos zarówno dzięki temu, że przewidział kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych w 2007 roku, jak i dzięki serii książek pod wspólną nazwą Wojna o pieniądz, w których opisuje historię powstania obecnego systemu finansowego, genezę kryzysów finansowych i globalnej wojny o pieniądz.
Na polskim rynku ukazały się dotychczas cztery z pięciu tomów: pierwszy dotyczył prawdziwych źródeł kryzysów finansowych, drugi – świata władzy pieniądza, trzeci – epoki walczących królestw, a obecny – ciszy przed burzą, czyli prognozie tego, co może się stać w światowej gospodarce opartej na dolarze.

Autor nie pozostawia złudzeń czytelnikowi w tym względzie i dowodzi, że aktywność gospodarcza nie jest powodowana racjonalnymi przesłankami, lecz wynika z pragnienia zdobycia majątku. Opiera się na prostych, często negatywnych instynktach, takich jak chciwość, zawiść, pożądanie. Obecnie namiętności te całkowicie przesłoniły resztki zdrowego rozsądku.
Leczenie skutków kryzysu 2008 jest pozorne i stanowi zasłonę dymną dla tych właśnie dążeń. Globalna nademisja pieniądza, utrzymywanie stóp procentowych na bardzo niskim poziomie prowadzą – zdaniem autora – wprost do katastrofy. Chwilowe ożywienie gospodarcze nie jest trwałe i świat osuwa się szybko w otchłań. Cisza, jaka obecnie zapanowała jest typową ciszą przed nadchodzącą burzą.

W pierwszych sześciu rozdziałach książki autor opisuje więc stan współczesnej gospodarki USA: sytuację amerykańskiego dolara, analizuje stan gospodarki, kapitału, finanse, stopy procentowe, rynek nieruchomości i zatrudnienie.
Końcowe trzy rozdziały książki to wgląd w dwa tysiące lat historii świata w celu zestawienia obecnej sytuacji amerykańskiej gospodarki z analogicznymi zjawiskami z przeszłości: wzlotu i upadku Cesarstwa Rzymskiego oraz Północnej dynastii Song.
Celem autora – jak pisze w przedmowie – było ukazanie procesów odpowiadających za śmierć tych organizmów politycznych. To wzrost chciwości, początek akumulacji ziemi, gromadzenie gruntów, deformacja obciążeń podatkowych, pustoszenie skarbu państwa, dewaluacja pieniądza, obumieranie sił społecznych i w końcu – inwazja zewnętrzna. Wnioski z tej analizy nie dają odpowiedzi prognostycznych typu: co powinniśmy robić, ale pokazuje, czego robić nie powinniśmy.(Tm)

Wojna o pieniądz 4. Cisza przed burzą, Song Hongbing, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2018, s.401