banner


czwarta rew.Twórca Światowego Forum Ekonomicznego, prof. Klaus Schwab napisał książkę o czwartej rewolucji przemysłowej, którą wydało Wydawnictwo Studio Emka. Tłumaczem książki jest Anna Dorota Kamińska.


Jak pisze w Przedmowie Punit Renjen, prezes firmy doradczej Deloitte Global, dzięki której książka ta powstała, czwarta rewolucja przemysłowa zmierza do zjednoczenia zasobów materialnych i cyfrowych, czyli wykorzystania wszystkich możliwości, które współcześnie we wszystkich dziedzinach życia są stwarzane przez dane, narzędzia analityczne i technologie mobilne.

Przebieg wcześniejszych rewolucji przemysłowych obejmował życie kilku pokoleń. Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanego wcześniej tempa, w jakim rozwijają się choćby łączność bezprzewodowa, sztuczna inteligencja, automatyzacja, nanotechnologia, druk 3D, biotechnologia, czy big data. Zmiany te będą miały fundamentalne znaczenie dla struktury całej światowej gospodarki, także dla lokalnych społeczności, a nawet tożsamości poszczególnych osób.

Autor książki to pokazuje i w dodatku nawet datuje (w aneksie) przełomy technologiczne w kilkudziesięciu dziedzinach, wskazując na moment krytyczny danej dziedziny, jej prawdopodobny stan w 2025 roku oraz efekty – pozytywne i negatywne, jakie może przynieść, a także zmiany w praktyce. Nie są to „gdybania”, bo większość opisywanych zmian już widzimy, ale ciągle nie wiemy, w jakim kierunku one pójdą, ani jak szybko i jaki będzie zakres ich oddziaływania.

Podstawowym zadaniem autora było określenie sposobu współistnienia technologii i społeczeństwa. Technologia nie jest zewnętrzną siłą, nad którą nie mamy żadnej kontroli – pisze. Nawet drastyczną zmianę technologiczną powinniśmy przyjmować jako zaproszenie do refleksji: kim jesteśmy i jak postrzegamy świat.
Z fundamentalnego i globalnego charakteru tej rewolucji wynika, że obejmie ona wszystkie państwa, gospodarki, sektory i dotknie wszystkich ludzi, którzy będą na te rewolucję oddziaływać, stąd istotne jest budowanie już teraz szerokiej współpracy różnych grup społecznych, obejmującej nie tylko środowiska naukowe czy polityczne, bądź gospodarcze.

Książka składa się z trzech rozdziałów: pierwszy jest ogólnym oglądem czwartej rewolucji przemysłowej, drugi prezentuje główne technologie prowadzące do transformacji (m.in. pojazdy autonomiczne, druk 3D, zaawansowana robotyzacja, nowe materiały, Internet rzeczy, genetyka i biologia syntetyczna, inżynieria genetyczna), trzeci pokazuje efekty rewolucji w gospodarce, biznesie, społeczeństwie i wyzwania polityczne dla rządów i regionów, jakie w jej wyniku się pokażą.

Aneks jest przeglądem pomysłów i istniejących już rozwiązań, które mają duże szanse już za kilka lat kształtować naszą rzeczywistość. W sumie polski czytelnik otrzymuje niezwykle interesujące, rzetelne kompendium wiedzy na „ gorący” cywilizacyjnie temat napisane z szeroką perspektywą wynikającą nie tylko z kompetencji zawodowych autora, ale i jego pozycji w światowej elicie intelektualnej.(lb)

Czwarta rewolucja przemysłowa, Klaus Schwab, Studio Emka, 2018, s. 215, cena 44,90 zł, dostępna także jako e-book.