banner


ewol. pieknaWydawnictwo Copernicus Center Press wydało Ewolucję piękna - książkę Richarda O. Pruma, profesora ornitologii na Uniwersytecie Yale, w tłumaczeniu Krzysztofa Skoniecznego.


Co ma piękno do ornitologii wyjaśnia podtytuł książki – „Jak Darwinowska teoria wyboru partnera kształtuje świat zwierząt i nas samych”, czyli mówiąc w uproszczeniu - czy możliwe jest tworzenie sztuki, czy wrażeń estetycznych i piękna przez zwierzęta, szczególnie ptaki. Czy może winniśmy popatrzeć na siebie mniej wyniośle i dostrzec umiejętności kreacji u innych gatunków zwierząt?

Dla historyków sztuki czy artystów uznanie za sztukę form biotycznych brzmi zapewne jak herezja, toteż książka R. Pruma przedstawia ciekawy, chyba nigdy dotąd nie zbadany, aspekt tego poglądu. Sam autor pisze, iż jego idee dotyczące ewolucji estetycznej sprzeciwiają się głównemu nurtowi idei obecnych w biologii ewolucyjnej przez półtora wieku, od czasów Darwina. Dotychczas bowiem uznawano, iż przejawy pięknego upierzenia, zachowań estetycznych ptaków oznaczają wyłącznie dobór naturalny, są zachowaniami seksualnymi.

Autor – badający przez 30 lat zachowania seksualne egzotycznych, przepięknie upierzonych ptaków - podchodzi do tej biologicznej koncepcji szerzej, idąc za Darwinem zresztą, proponując estetyczną teorię ewolucji. Jak podaje: estetyczna teoria wyboru partnera Darwina została tak zmarginalizowana w biologii ewolucyjnej, że niemal o niej zapomniano. Autor przywraca ją poprzez swoje badania pokazując, iż dobór płciowy jest potężnym mechanizmem selekcyjnym, który zaszczepił zwierzętom poczucie piękna.(js)

Ewolucja piękna. Jak Darwinowska teoria wyboru partnera kształtuje świat zwierząt i nas samych, Richard O. Prum, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2019, wyd. I, s. 435, cena 79,90 zł. Książka dostępna także jako e-book.