banner


droga do niesm.Wydawnictwo Novae Res wydało felietony medyczne Jana Niżnikiewicza pt. Droga do nieśmiertelności.

Autor – specjalista neurolog, pracownik naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – nie ogranicza swoich zainteresowań tylko do medycyny. Do tej pory wydał osiem książek, w tym cztery powieści, co zostało docenione przez środowisko literackie m.in. przyznaniem Pomorskiej Nagrody Artystycznej „Gryf pomorski” w 2017.

Książka Droga do nieśmiertelności jest zbiorem felietonów dotyczących pytań natury filozoficznej, które stawia sobie nie tylko lekarz, ale każdy z nas, kto styka się z chorobą, śmiercią, bólem, nowymi technologiami i urządzeniami medycznymi, które zmieniają dotychczasowe rozumienie ludzkiego życia, zdrowia, choroby, cierpienia.

Autor pokazuje czytelnikowi różne koncepcje, teorie i metody leczenia stosowane przez tysiące lat na świecie. Będąc praktykującym lekarzem, z dystansem fachowca ocenia postęp w medycynie, wagę wynalazków, także zagrożenia, jakie niosą lub mogą nieść. Sceptycznie też patrzy na współczesne oczekiwania ludzi odnośnie możliwości medycyny znajdującej cudowne środki na uleczenie każdej choroby, wręcz nieśmiertelność.
To refleksje, jakie wielu z nas towarzyszą, ale wypowiadane przez tego, od którego oczekujemy pomocy, mają szczególny humanistyczny sens.(al.)

Droga do nieśmiertelności. Felietony medyczne, Jan Niżnikiewicz, Wydawnictwo Novae Res, wyd. I, Gdynia 2019, s. 338, cena 37,99 zł (z VAT).