banner


Wydawnictwo Sedno wydało książkę Jacka Neckara pt. Ewolucyjna psychologia osobowości.

ewoluc. psych. 1Ta książka, dotycząca osobowości z perspektywy ewolucyjnej, jest jedyną tego rodzaju. Mimo bowiem rosnącej liczby tekstów dotyczących osobowości, monografii łączącej te dwie sfery nikt dotąd nie napisał, choć zdaniem autora - te dwa zakresy mają ze sobą wiele wspólnego.
W monografii dominują trzy główne tematy. Pierwszy podkreśla biologiczną naturę człowieka i wyprowadza z tego konsekwencje w zakresie istniejących i możliwych wyjaśnień ewolucyjnych. Drugi wskazuje na zbyt dużą łatwość w znajdowaniu wyjaśnień odwołujących się do mechanizmów powstałych w toku ewolucji, natomiast trzeci odwołuje się do znanego rozróżnienia na uzasadnienie faktu i jego wyjaśnienie.

Ewolucja jest faktem – jednym z najlepiej potwierdzonych w nauce, natomiast teoria ewolucji poprzez działanie doboru naturalnego jest jej najlepszym istniejącym wyjaśnieniem - podkreśla autor. O ile fakt zaistnienia ewolucji nie budzi wątpliwości, to jego wyjaśnienie jest otwarte na zmiany i rozwój. Wśród przedstawionych w monografii kierunków dalszego wykorzystania teorii ewolucji do wyjaśnienia zachowań ludzkich szczególne miejsce wydaje się mieć teoria konstruowania niszy ekologicznej. Najważniejszym jej aspektem jest ewolucja kultury i cywilizacji, która dokonuje się w sposób równoległy i częściowo autonomiczny wobec ewolucji biologicznej.
Uznanie i rozbudowa tych trzech kwestii: biologicznej natury człowieka, ograniczeń w wyjaśnianiu jego zachowań przez odwołanie się do teorii ewolucji oraz otwarcie ewolucjonizmu na nowe trendy i odkrycia biologów jest zdaniem autora warunkiem wprowadzenia z sukcesem perspektywy ewolucyjnej do psychologii.

Monografia, choć stworzona z myślą o specjalistach, pokazuje też talent popularyzatorski autora i sprawność językową, co powoduje że jej lektura jest przystępna także dla średniozaawansowanego w tym obszarze czytelnika. Dodatkowym walorem książki jest szerokie ujęcie obu dyscyplin, pokazanie ich na tle rozwoju nauk biologicznych i społecznych. (lb)

 

Ewolucyjna psychologia osobowości. O psychologicznej naturze człowieka w ujęciu darwinowskim, Jacek Neckar, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2018, s.267, cena 45 zł (w tym VAT), książka dostępna także jako e-book