banner


pl inf. systemyZ serii czterech książek dotyczących historii polskiej informatyki, jakie wydało Polskie Towarzystwo Informatyczne jeden z tomów pod redakcją Jerzego S. Nowaka i Beaty Ostrowskiej poświęcono systemom i zastosowaniom.

Na książkę składają się eseje ośmiu autorów, z których wielu wprowadzało w Polsce systemy informatyczne do wybranych dziedzin kilkadziesiąt lat temu. Pierwszy - Bartłomieja Kluski - dotyczy budowy w latach 70. Krajowego Systemu Informatycznego, następny – Krzysztofa Popińskiego – współpracy WZE ELWRO z wrocławskim ośrodkiem naukowym, z kolei Zbigniew Olejniczak przedstawia historię systemu Syriusz, czyli wspomagania opieki społecznej w Polsce systemami informatycznymi.
Zygmunt Ryznar kreśli zawiłości informatyzacji banków, Dariusz Bogucki przedstawia dzieje informatyzacji w administracji publicznej po 89 roku, z kolei Andrzej Goleń i Andrzej Musioł opisują powstawanie w Katowicach systemu obsługi banku krwi w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa - systemu, który działa do dzisiaj.

W końcowych esejach Patryk Wasiak pokazuje formalne i nieformalne obiegi wiedzy z zakresu samodzielnej nauki programowania przez młodzież, a kończy książkę niezwykle ciekawe wspomnienie Jerzego Wójcika, obejmujące lata 1969-82, o tym, jak przebiegały prace nad tworzeniem systemów PROKOR, WETOR, AWIZO-MOC i SOIK i co z tego zostało.

Książkę – mimo pozorów jej „techniczności” i ograniczenia się autorów do wybranych dziedzin czyta się znakomicie, gdyż nie brakuje w niej szerszych odniesień do planów i działań władz odnośnie informatyzacji kraju. Są w tych udokumentowanych wspomnieniach nie tylko dane dotyczące omawianych dziedzin, ale i różne ciekawostki z gospodarki i polityki tamtych lat, pokazujące kto jakie decyzje podejmował i jakie były ich skutki. Jest to więc nie tylko historia informatyki, ale i historia gospodarcza widziana oczami tych, którzy zdawali sobie sprawę z rangi informatyki i informatyzacji. Rangi, która do dzisiaj przez kolejne rządy nie jest właściwie rozumiana i doceniana.(al.)

Polska informatyka: Systemy i zastosowania, red. Jerzy S. Nowak, Beata Ostrowska, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2017, s.301.