banner


SzelaHistoryk, dziennikarz, autor kilku książek z historii powszechnej XIX i XX wieku (szczególnie interesujący się historia wojskowości) – Piotr Korczyński – jest autorem książki Śladami Szeli, czyli diabły polskie, wydanej przez Wydawnictwo RM.

Książka zawiera 31 ciekawych esejów dotyczących różnych mitów narodowych z okresu XIX i XX wieku, które autor demaskuje, odsłaniając czytelnikowi nie tylko rzeczywisty przebieg zdarzeń, które przyczyniły się do ich powstania, ale i ich szerszy kontekst polityczny, społeczny i kulturowy.
Pisząc o ich potędze, pokazuje, iż ich siła utrwaliła się tak dalece poprzez przekaz pokoleniowy, że tkwią one w nas do dzisiaj, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Eseje dotyczą nie tyle tytułowego, owianego legendą Szeli, ale wielu innych osób - tak znanych jak Berek Joselewicz, czy Maksymilian Gierymski i mniej znanych, dziś wręcz anonimowych. Także mniejszości etnicznych. Wszystkie one związane są z wydarzeniami politycznymi i społecznymi – wojnami, powstaniami, buntami, rewolucjami, w jakich brali udział Polacy na terenie całej Europy. I pokazują je w nieco innym świetle niż szkolne lektury, czy popularne prace wielu historyków, rozszerzając ich recepcję także poprzez dzieła współczesnej kultury popularnej i wysokiej.

Książka Piotra Korczyńskiego, której dodatkową zaletą jest przejrzysta szata graficzna, to jedna z serii „Ludowa historia Polski”, która – jak podaje jej redaktor merytoryczny Przemysław Wielgosz, ma stanowić przyczynek do odzyskania zapomnianych dziejów zwykłych ludzi. Znajdują się w niej książki opisujące warstwy społeczne dotychczas pomijane w powszechnej narracji historycznej, edukacyjnej i publicystycznej. Są to książki o chłopach pańszczyźnianych, miejskiej biedocie, ludziach luźnych i proletariacie, czyli o wszystkich wymazanych ze zbiorowej pamięci przez co najmniej ostatnie 30 lat. (al.)

 

Śladami Szeli, czyli diabły polskie, Piotr Korczyński, Wydawnictwo RM, Warszawa 2020, s.264, cena 39,99 zł.