banner

 

Antropolog Brian Hare i dziennikarka Vanessa Woods to autorzy książki Przetrwają najżyczliwsi, wydanej przez Wydawnictwo Copernicus Center Press w tłumaczeniu Kaspra Kalinowskiego.

przetrwajaKsiążka o podtytule: Jak ewolucja wyjaśnia istotę człowieczeństwa i z przesłaniem: „Dla wszystkich ludzi”, kończy się konstatacją, która równie dobrze mogłaby służyć za motto: „nasze życie powinno być mierzone nie tym, ilu wrogów pokonaliśmy, ale tym, ilu przyjaciół udało nam się zdobyć”.

Ale choć końcowy wniosek wskazuje głównie na kulturową wartość przyjaźni w naszym życiu, autorzy książki udowadniają – przytaczając badania naukowe – że współpraca i przyjazne nastawienie wobec innych jest bardziej opłacalne także ewolucyjnie. Bardziej, niż to wojownicze, bezwzględne, określane zwykle społecznym darwinizmem, choć sam Darwin byłby zdumiony takim wykrzywieniem jego poglądów.

Autorzy, przedstawiając historię ewolucji, pokazują iż mniemanie, że w świecie mogą przetrwać tylko najsilniejsi jest poglądem błędnym, o czym świadczą liczne przykłady ze świata zwierząt, które w książce opisują. Odkrycia naukowe z dziedziny nauk behawioralnych pokazują też, iż także dla człowieka najkorzystniejszą strategią przetrwania jest przyjaźń. To, że często nie jest ona realizowana na poziomie zarówno jednostki, jak i społeczeństw wynika z okrucieństwa gatunku ludzkiego, łatwości w dehumanizacji obcych, które to cechy nader łatwo „wyłączają” empatię i chęć współpracy, zdolność widzenia większych z niej korzyści niż z walki o sumie zero-jedynkowej.(Tm)


Przetrwają najżyczliwsi, Brian Hare, Vanessa Woods, Copernicus Center Press, Kraków 2022, wyd. I, s. 278, cena 59,90 zł