banner


cyfr. umyslPaul Leonardi i Tsedal Neeley sa autorami książki Cyfrowy umysł. Jak zarządzać i rozwijać biznes w erze algorytmów i sztucznej inteligencji. Książkę wydało Wydawnictwo MT Biznes w tłumaczeniu Doroty Gasper.


Autorzy, profesorowie amerykańskich uczelni (UC Santa Barbara, Harvard Business School) zajmują się malo u nas znanymi dziedzinami: zarządzaniem technologiami oraz biznesem. We wstępie do książki piszą: „celem książki jest doprowadzenie czytelnika do poziomu 30-procentowej znajomości tekstu na tych polach, które są niezbędne do wykształcenia cyfrowego umysłu. Dla każdego z trzech kluczowych obszarów, do których musisz zmienić nastawienie, wydestylowaliśmy, zsyntezowaliśmy i odpowiednio dobraliśmy najważniejsze spostrzeżenia, które trzeba znać, aby osiągnąć minimalny próg wiedzy w różnych cyfrowych dziedzinach”. A że te 30 procent jest przedstawione na 330 stronach książki wskazuje, iż wiedza ta jest niemała, w dodatku szybko się powiększa, zmuszając nas do ciągłej nauki i wysiłku w rozumieniu funkcjonowania świata.

W części pierwszej autorzy zgłębiają tajniki nowego podejścia do współpracy w erze cyfrowej, czyli przede wszystkim uczą współpracy z maszynami, zbudowanymi na bazie sztucznej inteligencji.
W części drugiej pokazują obszary wiedzy niezbędne do przetwarzania danych – technologie zbierające i kategoryzujące dane oraz przechowujące informacje.
Trzecia część to nowe spojrzenie na zmianę związaną z erą cyfrową.

W całej książce – wzorem amerykańskiego podejścia do popularyzacji nauki – autorzy powołują się na konkretne przykłady stanowiące studia przypadku, badania oraz wywiady prasowe. Są one bazą do pokazania ogólniejszych wniosków i zasad rządzących światem, w jakim żyjemy, choć zjawiska w nim zachodzące nie są dla nas jeszcze dostatecznie jasne, nawet jeśli się już nimi zetknęliśmy.

Książka – nawet dla tych, którzy uważają, iż wiele wiedzą na temat ery cyfrowej i postępującej cyfryzacji naszego życia – przynosi wiele interesujących przykładów zastosowań technologii cyfrowych. Co ją odróżnia od „zwykłej” popularyzacji nowych, cyfrowych technologii, to podejście do zagadnienia od strony zarządzania tymi technologiami w biznesie. Ten aspekt w środowiskach naukowych, gdzie teoria nad zastosowaniem ma pierwszeństwo, jest mocno niedowartościowany w literaturze popularnonaukowej, przynajmniej w Polsce. I nawet te fragmenty książki, w których autorzy piszą o znanych już czytelnikom sprawach dotyczących sztucznej inteligencji, mediów cyfrowych, wskutek innego, biznesowego podejścia autorów wydają się interesujące i skłaniają do refleksji, a może i rewizji swoich poglądów na dany temat.(al.)

Cyfrowy umysł. Jak zarządzać i rozwijać biznes w erze algorytmów i sztucznej inteligencji, Paul Leonardi, Tsedal Neeley, Wydawnictwo MT Biznes, wyd. I, Warszawa 2023, s. 334, cena 59,90