banner


Z cyklu Sekrety historii Wydawnictwo RM wydało książkę Jeremy’ego Blacka – Wojna. Krótka historia w tłumaczeniu Ignacego Kurowskiego i Pawła Szadkowskiego.

wojnaWojna, która obecnie wisi nam nad głowami jest zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od początków istnienia społeczeństw. Człowiek – to najbardziej krwiożercze zwierzę - rozpętuje ją z różnych powodów, a skutki starć zbrojnych są coraz groźniejsze tak dla ludzi, jak i przyrody oraz całego globu z uwagi na postęp nauki i techniki.

Jeremy Black- historyk wojskowości, znawca brytyjskiej polityki zagranicznej i dyplomacji, autor ponad 70 książek, w omawianej książce w zwięzły sposób opisuje konflikty zbrojne począwszy od czasów starożytnych, po dzisiejsze. Czytelnik, po lekturze 39 rozdziałów opisujących konflikty na przestrzeni dziejów ludzkości, zdobywa wiedzę o rozwoju cywilizacji nieco odmienną od szkolnej, przedstawioną z punktu widzenia historyka wojskowości. Wzbogaconą o szczegóły i ciekawostki, których w podręcznikach ogólnej historii zwykle nie ma i które niekiedy trudno odszukać. Jest to po prostu inna wiedza, rzadko przywoływana w publicznych dyskusjach dotyczących konfliktów, w której zwraca się uwagę na kulturę, geografię, historię, gospodarkę, ideologię i inne czynniki mające wpływ na wywoływanie i prowadzenie wojen.

Analiza konfliktów w XX wieku – wieku najkrwawszych wojen – dotyczy nie tylko I wojny światowej (Wielkiej Wojny) i II wojny światowej, ale i zimnej wojny, wojen towarzyszących dekolonizacji, wojen wewnętrznych (domowych) oraz konfliktów między mocarstwami. Autor zwraca uwagę, iż na pojawienie się konfliktów obecnie mają wpływ czynniki klimatyczne, wzrost liczby ludności oraz deficyt surowców i wzrost miast. Wszystkie one rodzą wzrost przemocy, zwłaszcza że wskutek dostępnych technologii popyt na broń może być łatwo zaspokajany.

Przykłady, jakie podaje znają wszyscy interesujący się światem i polityką oraz geopolityką, niemniej z ich ocenami zapewne nie wszyscy się zgodzą. Trzeba bowiem pamiętać, iż tych analiz – zwłaszcza dotyczących najnowszych wojen i konfliktów po II wojnie światowej – dokonuje historyk i znawca dyplomacji brytyjskiej z punktu widzenia Zachodu, który niekoniecznie pokrywa się z naszym. Dowodzi tego choćby umiejętne nieuwzględnianie faktów nie przynoszących chluby Zachodowi (np. pominięcie autorstwa zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki - s. 252, co stało się normą w polityce Zachodu), a tym samym sugeruje spojrzenie na dzieło z pewną dozą krytycyzmu. (al.)

Wojna. Krótka historia, Jeremy Black, Wydawnictwo RM, wyd. II, Warszawa 2024, s. 300, cena 44,99 zł.