banner


Format polityka jest proporcjonalny do liczby kłamstw wypowiadanych przez niego.


Nie potępiaj napastnika, zanim nie poznasz jego racji i nie pomyślisz, co zrobiłbyś na jego miejscu w danej sytuacji.


Jeśli chcesz zachować swoją tożsamość, nie naśladuj innych i staraj się, by inni naśladowali ciebie.


Jednomyślność jest skutkiem bezmyślności, a jednogłośność - głuchoty na głos wewnętrzny.


Żadne społeczeństwo nie było tak głupie jak teraźniejsze „społeczeństwo wiedzy”.

Specjalista ma głęboką wiedzę o czymś jednym, a filozof ma płytką wiedzę o wszystkim.