banner

 

Głupota jest źródłem bogactwa mądrych.

Upadek wysokiej kultury wśród mas jest proporcjonalny do postępu nauki i techniki.

Im bardziej kultura odczłowiecza człowieka, tym bardziej rządzą nim prawa biologii.

Fałszywe wiadomości przemieszczają się szybciej, dalej i skuteczniej niż prawdziwe.

Im bardziej myśli się logicznie za pomocą algorytmów lub stereotypów, tym głupiej się postępuje.

Fanatyzm - najwyższa forma zniewolenia człowieka.