banner

Człowiek jest bardziej niewolnikiem siebie samego – swoich przekonań, wierzeń, sumienia, poglądów, wartości, emocji, poczucia piękna itp. - niż innych ludzi.

Życie ludzkie nie jest cały czas uporządkowane za pomocą ciągów przyczynowo-skutkowych, a jedynie pomiędzy kolejnymi zdarzeniami przypadkowymi (przełomami lub punktami zwrotnymi).
Każde zdarzenie przypadkowe wprowadza na jedną z wielu możliwych ścieżek życia. Nigdy nie wiadomo, która okaże się dobrą, a która złą, która zapewni dalsze życie, a która nie. Nie da się tego przewidzieć na podstawie rachunku prawdopodobieństwa, lecz raczej intuicyjnie.

 

Los człowieka zależy od przypadków, a w życiu zdarza się zazwyczaj to, co jest najmniej prawdopodobne.

 

W większości przypadków to, co się dzieje, nie jest tym, na co się liczy, ale tym, czego najmniej oczekuje się.

 

Ludzie chcą żyć normalnie, ale nie zawsze, co normalne, to dobre.

 

Życiorys człowieka jest jedynym i niepowtarzalnym zbiorem wydarzeń składających się na jego życie, a biografia jest tylko jedną z wielu narracji o jego życiu. Podobna relacja zachodzi między dziejami i historią.