banner

 

Głupich praca mądrych wzbogaca.

Im kto starszy, tym szybciej starzeje się.

Im lepiej chcemy zabić czas, tym bardziej on zabija nas.

Im mniej można korzystać z uroków świata zewnętrznego, tym więcej korzysta się z bogactwa świata wewnętrznego.

Jedni mają dobrą pamięć, ale szybko zapominają to, o czym chcą zapomnieć. Drudzy mają kłopot z pamięcią, ale długo pamiętają to, co chcą utrwalić w pamięci.

Matematycy używają liczb do przekazywania ludziom niezawodnych danych, a politycy – do okłamywania ich.