banner

 

 Przyrost wiedzy nie nadąża za wzrostem niewiedzy.


 Wiedza jest ograniczona w przeciwieństwie do niewiedzy, która nie ma granic.


 Mądremu trudno wygrać z głupim, a kulturalnemu z chamem.


 Światem rządzi coraz więcej celebrytów i oligarchów. Dlatego coraz trudniej żyje się pozostałym.


 Filozofia i sztuka: Wielką sztuką jest żyć godnie za filozofowanie.


  Ziemia rodziła się w ciszy, ale umrze z przerażającym hukiem dzięki postępowi cywilizacyjnemu.