banner

 


Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Michałowski

BWP 046-189-11
Pan

Lesław Michnowski


Szanowny Panie,


bardzo dziękuję za Pana list oraz członków Stowarzyszenia,,Forum Społeczeństwo Informacyjne Trwałego Rozwoju'' skierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej, prezentujący projekt stworzenia informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju dla polskiej i europejskiej społeczności.

W przesłanym opracowaniu poruszono realne problemy, których skalę i ciężar gatunkowy unaocznił światowy kryzys ekonomiczny. Zasadnicza myśl dokumentu, iż wiele niekorzystnych zjawisk w dziedzinie gospodarki, demografii i ochrony środowiska można ograniczyć w oparciu o wcześniej opracowane prognozy, z pewnością powinna być obecna w dyskusji o zadaniach zarówno lokalnych, jak i globalnych struktur zarządzania.

Projekt konkretnych działań zaradczych przedłożony przez Stowarzyszenie ,,Forum Społeczeństwo Informacyjne Trwałego Rozwoju'' został poddany analizie i dyskusji w gronie współpracowników i doradców Prezydenta RP. Zwrócono uwagę na szerokie spojrzenie sygnatariuszy na omawiane kwestie. Podniesiono jednak dwie wątpliwości, które wpłynęły na ostatecznie negatywną decyzję w sprawie patronatu Prezydenta RP nad inicjatywą Stowarzyszenia. Wśród ekspertów wciąż trwa dyskurs dotyczący dynamiki i merytorycznej oceny globalnych procesów przyrodniczych, ekonomicznych i demograficznych.

Jednocześnie dalekosiężność i rozmach projektu sprawia, że jego realizacja wymagałaby znacznego, a przy tym zgodnego zaangażowania głównych ośrodków decyzyjnych zarówno na forum polityki krajowej, jak i na poziomie stosunków międzynarodowych. Pragnę przekazać, że z tych względów Kancelaria Prezydenta nie może się włączyć w Państwa działania poprzez objęcie projektu honorowym patronatem Prezydenta RP.

Raz jeszcze przekazuję na Pana ręce podziękowanie dla polskich uczonych, którzy zechcieli zabrać głos w sprawie tak ważnej dla przyszłości społeczności polskiej i europejskiej.

Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia, wyrazy szacunku oraz życzenia wielu udanych przedsięwzięć reprezentowanego przez Pana Stowarzyszenia.

Łączę ukłony - Jacek Michałowski


Warszawa, 25 sierpień 2011 roku