banner

Światowe przejęcie władzy przez WHO: uważaj na nowe międzynarodowe rozporządzenie w sprawie zdrowia i traktat pandemiczny, tyranię zdrowotną, o jakiej nigdy wcześniej nie słyszano w historii ludzkości.
Ostatnie wezwanie dla świata, aby powstrzymał WHO przed umieszczeniem ludzkości w otwartym więzieniuAndrew Bridgen
, poseł do brytyjskiego parlamentu, potępia nowe międzynarodowe przepisy zdrowotne WHO (IHR) i traktat pandemiczny jako niesłychane grabieże władzy – okradające wszystkie 194 kraje członkowskie WHO, cały świat, z suwerenności nad krajowymi kwestiami zdrowotnymi. (p. https://www.youtube.com/watch?v=GkhjH2ySMUw)

Nowy IHR i Traktat o pandemii przekazywałyby uprawnienia do decydowania, czym jest pandemia i co zasługuje na status zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC), a także dosłownie, jak należy traktować wszelkie kwestie zdrowotne – nieograniczony mandat dyktatu – do Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Dyrektor generalny WHO może wprowadzić całkowity zakaz z karą za stosowanie leków „zakazanych przez WHO”, nawet jeśli udowodniono ich skuteczność. Tak właśnie stało się podczas COVID. Lekarzom i aptekom nie wolno było przepisywać, polecać ani sprzedawać leków skutecznych przeciwko COVID, ponieważ WHO tego zabroniła.

Ta władza WHO zostałaby rozszerzona jako prawo międzynarodowe, a raczej jako „porządek oparty na zasadach”, nowy tyrański termin wybrany przez elitę, aby dosłownie obchodzić wszelkie prawa krajowe i międzynarodowe.
Zarówno IHR, jak i Traktat Pandemiczny zostaną poddane pod głosowanie na zbliżającym się Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w dniach 21-30 maja 2023 r. Głosowanie planowane jest na 24 maja 2023 r.* Aby zostały zaakceptowane, potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów 194 delegatów.

Ta powszechna władza nad światowymi problemami zdrowotnymi spoczywałaby wyłącznie w rękach nie lekarza, ani naukowca zajmującego się zdrowiem, dyrektora generalnego WHO z implantem Billa Gatesa, dr. Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, który wcześniej był członkiem zarządu GAVI, Sojuszu ds. Szczepień i bliskim współpracownikiem WHO. GAVI jest dziełem i jest finansowane przez Billa Gatesa.

WHO jest zarejestrowana jako agencja ONZ, którą tak naprawdę nie jest. WHO została utworzona w 1948 roku na polecenie Davida Rockefellera (1915 – 2017), znanego eugenika i globalisty, w celu kontrolowania „zdrowia” światowej populacji – i śmierci.
WHO ma pełny immunitet przed ściganiem karnym, a jej starsi pracownicy mają status dyplomatyczny i są zwolnieni z podatków w Szwajcarii.
WHO jest w ponad 80% finansowana ze źródeł prywatnych, głównie z przemysłu farmaceutycznego, Fundacji Gatesa i innych prywatnych sponsorów. WHO najwyraźniej działa w interesie swoich darczyńców, głównie farmaceutyków i Billa Gatesa, również eugenika – nie dla ludzi.

Widzieliśmy, jak źle – lub lepiej, kryminalnie – WHO radziła sobie z COVID od początku 2020 r., wprowadzając ogólnoświatowe blokady, dystans społeczny, ogromne sianie strachu, niszczenie gospodarek, źródeł utrzymania ludzi i powodowanie śmierci nie przez COVID, ale z powodu chorób wywołanych strachem, depresją i nędzą przed chorobą, która w najgorszym przypadku jest bardzo podobna do corocznej grypy. I przez wirusa, który do tej pory nigdy nie został wyizolowany.

A później, w grudniu 2020 r., narzucając i zmuszając każdy rząd na świecie do zmuszenia swoich obywateli do przyjęcia tak zwanej szczepionki modyfikującej geny typu mRNA, nigdy wcześniej nie testowanej. Ludzie byli zastraszani i tracili pracę, mieli zakaz wstępu do miejsc publicznych, jeśli nie poddali się nieprzetestowanym, niebezpiecznym, a nawet śmiercionośnym vaxxom.

Według WHO, COVID zaatakował jednocześnie wszystkie 194 państwa, uzasadniając tym samym ogłoszenie 16 marca 2020 r. ogólnych blokad na całym świecie. To jest absolutnie niemożliwe. Nawet gdyby wirus istniał – a powtórzę - „wirus” COVID nigdy nie został wyizolowany – nie uderzyłby jednocześnie na całym globie.

Na dzień 16 marca 2020 r. Johns Hopkins School of Public Health (JHSPH) zgłosił 179 165 potwierdzonych „przypadków COVID” w 155 krajach, w tym 7 081 zgonów. JHSPH jest w dużej mierze finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Liczby te, nawet gdyby były prawdziwe, nie uzasadniałyby globalnej blokady.

Już 30 stycznia 2020 r. WHO ogłosiła COVID stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC).
„Przypadkowo” Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), niesławne spotkanie w Davos, odbyło się w dniach 21-24 stycznia 2020 r. Obecni na nim byli: DG Tedros, Gates, światowi brokerzy władzy i struktura władzy, Big Pharma, Big Finance, większość organizacji Narodów Zjednoczonych i inne organizacje międzynarodowe, kiedy podjęto decyzję o pandemii, z globalnymi blokadami, noszeniem masek i wszystkimi upokarzającymi środkami i nakazami społecznymi.

Te „decyzje” były następstwem przeprowadzonej 18.10.19 w Nowym Jorku próby komputerowej o nazwie Event 201, symulującej atak wirusa „korona”, w której uczestniczyli również wszyscy kluczowi międzynarodowi, finansowi i farmaceutyczni gracze. Zaledwie trzy miesiące później nastąpiła nierzeczywista „epidemia”.
Siły stojące za WEF poinstruowały WHO, aby popełniła tę kolosalną, nigdy wcześniej nie widzianą zbrodnię przeciwko ludzkości, ogłaszając „epidemię” wirusa „korona”, nazwanego później przez DG Tedrosa z WHO COVID- 19 .

To tło dotyczące zbrodni WHO na ludzkości w postaci ogłoszenia epidemii COVID jest tylko zapowiedzią tego, co może nastąpić, jeśli nowe międzynarodowe rozporządzenie zdrowotne (IHR) i ściśle powiązany traktat pandemiczny miałyby zostać przyjęte przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w dniu 24 maja 2023 r.
Jeśli nowy IHR i Traktat Pandemiczny zostaną zaakceptowane, staną się prawem, które WHO będzie egzekwować w każdym kraju w 2024 roku.
W przypadku zatwierdzenia członkowie WHO po prostu uchwaliliby „regułę” eliminującą kluczowe prawo człowieka, prawo ludzi do decydowania o swoich ciałach.

Nie ma zbyt wiele czasu na lobbowanie przeciwko temu „porządkowi opartemu na zasadach”. Zrób wszystko, co w twojej mocy, aby twój rząd zagłosował przeciwko temu tyrańskiemu przejęciu władzy – co umieściłoby ludzkość w ogólnoświatowym więzieniu zdrowotnym na świeżym powietrzu.
Jeśli nowy IHR i Traktat Pandemiczny zostaną zatwierdzone, My, Lud, musimy podjąć niezbędne działania masowo, w zorganizowany i pokojowy sposób, ale nieustępliwie i zdecydowanie wzywając nasze rządy do wyjścia z WHO ze skutkiem natychmiastowym.
Peter Koenig

Peter Koenig jest analitykiem geopolitycznym i byłym starszym ekonomistą Banku Światowego i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), gdzie pracował przez ponad 30 lat na całym świecie. Wykłada na uniwersytetach w USA, Europie i Ameryce Południowej.

Za: Global Research, 29.04.23

https://www.globalresearch.ca/ultimo-appello-al-mondo-per-impedire-alloms-di-imprigionare-lumanita/5817020

 

*Od Redakcji:

20 maja 2021 r. Rada przyjęła decyzję, w której wyraża poparcie dla rozpoczęcia negocjacji w ramach WHO nad międzynarodowym traktatem antypandemicznym.
• UE popiera rozpoczęcie prac WHO nad traktatem antypandemicznym: decyzja Rady (komunikat prasowy z 20 maja 2021)

Za -https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

 

Link do niezwykle ciekawej i wartościowej merytorycznie dyskusji w Parlamencie Europejskim 19.04.23 na ten temat - https://www.cda.pl/video/1455111342

oraz na stronie https://psnlin.pl/video,who-globalny-zamach-stanu-konferencja-w-parlamencie-europejskim,136.html (ten może być blokowany przez cenzurę)

link do wystąpienia dr. D. Martina w PE 3.05.23https://www.youtube.com/watch?v=OptYAnoakKY

(jego omówienie https://tkp.at/2023/05/29/professor-david-martin-bei-hearing-im-eu-parlament-sars-cov-2-gezielt-freigesetzt-um-impfung-zu-verkaufen/)

Omówienie propozycji kontroli WHO nad ludzkościąhttps://uncutnews.ch/die-who-wird-die-macht-haben-impfstoffe-weltweit-vorzuschreiben/ 

https://uncutnews.ch/who-veroeffentlicht-entwurf-des-pandemievertrags-mit-cop-zur-sicherstellung-der-umsetzung-und-einhaltung/