banner

 

Raport przygotowany na podstawie badania prezentuje kompleksowy obraz polskiego „milionera", jego system wartości, postawę społeczną, a także stosunek do świata finansów i usług bankowych. Raport powstał na podstawie indywidualnych wywiadów z osobami, których majątek w postaci środków płynnych, przekracza wartość 1 miliona złotych.

- Zrobiliśmy to badanie, aby lepiej poznać naszych klientów i ich potrzeby. Takie raporty jak ten to znakomita inwestycja w przyszłość. Oprócz sportretowania grupy milionerów, raport przynosi wiele cennych odpowiedzi na pytania dotyczące samej bankowości prywatnej. Dzięki niemu wiemy m.in., że kluczowa jest osoba doradcy i absolutna dyskrecja w kontaktach z klientem - podkreśla Michał Walęczak, dyrektor wykonawczy pionu Private Banking w Banku Pekao.

„Portret polskiego milionera 2010" dokładnie opisuje wartości i postawę społeczną najbogatszych Polaków. Wynika z niego, że są oni pracowici, odpowiedzialni, a także konserwatywni na poziomie wyznawanych wartości.

- Analizując postawę społeczną polskiego milionera należy podkreślić, że jest patriotą, choć jednocześnie ma krytyczny stosunek do polityków, ale pozytywnie ocenia przemiany ostatnich 20 lat. To, co się rzuca w oczy i czym odróżniamy się od milionerów z innych krajów, jest niska aktywność w zakresie tzw. kultury wysokiej i sportu - podkreśla Marek Biskup z SMG/KRC.

Dzięki podobnym raportom zleconym w ramach tego samego projektu badawczego przez Grupę Unicredit, którego częścią jest Bank Pekao, możliwe jest porównanie  polskich milionerów z ich odpowiednikami w trzech krajach tzw. „starej UE": Austrii, Niemczech i Włoszech. Publikacja czterech raportów zaplanowana jest na ten sam tydzień.

- Chcemy badać zmiany, jakie dokonują się w środowisku klientów private bankingu i reagować na nie, dostosowując do nich naszą ofertę - wyjaśnia Andreas Wolfer, szef Private Banking w Unicredit.

Największe różnice między polskimi milionerami, a ich zagranicznymi odpowiednikami dotyczą struktury samej grupy - podczas gdy w pozostałych krajach badacze byli w stanie wyróżnić 4-6 rodzajów milionerów, w Polsce było to środowisko względnie jednolite. Dodatkowo, w naszym kraju tendencja do ukrywania statusu majątkowego jest wyraźnie silniejsza  niż we wszystkich pozostałych państwach.

- W Polsce korzenie bogactwa nie sięgają daleko w przeszłość - w pozostałych trzech krajach znacznie więcej jest bogactwa „wielopokoleniowego", a więc tamtejsi milionerzy dorastają w przepychu i luksusie, który staje się dla nich środowiskiem naturalnym. Dla polskich milionerów bogactwo i obnoszenie się z nim jest czymś ciągle nie do końca naturalnym, również z uwagi na negatywne nacechowanie w odbiorze społecznym źródeł majątku - tłumaczy Michał Walęczak.

Polscy milionerzy są też wyraźnie młodsi - w naszym kraju grupa osób między 40 a 50 rokiem życia stanowiła ok. 45% badanych, a np. w Austrii i we Włoszech było to odpowiednio 15 i 25 %. W tych krajach silniej reprezentowani byli starsi wiekiem milionerzy.

Badacze zwracają także uwagę, że najbardziej zamożne części społeczeństwa w omawianych krajach różnią się znacząco, gdy przychodzi do porównania tego, jak milionerzy spędzają czas wolny.- Polscy milionerzy bardziej przypominają klasę średnią. Jeżeli kultura wysoka, to sporadyczne wyjście do teatru. Z badania wynika, że jest to efekt braku orientacji w świecie kultury i wzorców do naśladowania. W przypadku sportu różnice są też wyraźne, Polacy wolą go raczej oglądać niż uprawiać. Zupełnie inaczej jest np. w przypadku Austrii, gdzie zdecydowana większość uprawia czynnie sport, a w Polsce mniej niż jedna trzecia badanych - mówi Marek Biskup.

Różnice dotyczą także świata bankowości - podczas gdy za granicą wizerunek banków mocno ucierpiał przez kryzys, w Polsce nie zmienił się tak diametralnie.

18.10.2010

 http://media.pekao.com.pl/pr/171360/polski-milioner-wczesne-stadium-rozwoju

 

 

 

oem software