banner

Rząd ustanawia wieloletni program „Polskie Sztuczne Serce”. Jego zadaniem jest m.in. opracowanie trzech nowoczesnych protez serca: krótkoterminowej, zapewniającej wspomaganie niewydolnego serca przez okres od tygodnia do kilku miesięcy, średniookresowej wszczepialnej, wspomagającej serce przez okres od miesiąca do 2-3 lat, oraz długookresowej wszczepialnej, zapewniającej wspomaganie serca przez nieograniczony czas trwania terapii. Protezy mają charakteryzować się trwałością oraz wysokim stopniem zaawansowania technologicznego.

Łączne wydatki na realizację programu w latach 2007-2011 wyniosą 35 mln zł, z czego 30 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa (środki ministerstwa zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego).

Prace nad polskim sztucznym sercem są prowadzone od ponad 15 lat. Ich efektem jest powstanie unikalnej bazy badawczej oraz sieci współpracujących ze sobą krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych.

Choroby serca są jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Szacuje się, że śmiertelność spowodowana nimi jest o ponad 60 proc. wyższa od śmiertelności w zachorowaniu na raka. W Polsce blisko milion osób choruje na niewydolność serca.

oem software