banner

Tematem dorocznej, jedenastej już konferencji z cyklu "Fundacji dyskusje o nauce" zorganizowanej tym razem wspólnie z Towarzystwem Naukowym Warszawskim w Sterdyni w dn. 12-14 października, było "Państwo i Nauka?. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu uczonych, zaproszonych z różnych ośrodków naukowych z całego kraju. Relacje państwa i nauki rozważane były przez uczestniczących w konferencji uczonych w różnych ujęciach, prowadzących często do stawiania zasadniczych pytań, m.in. o cele nauki i jej praktyczną przydatność dla społeczeństwa; o wzajemne powinności państwa i nauki. W debacie poruszane były także zagadnienia autonomii naukowców i jej granic, wpływu ideologii na badania naukowe, relacji świata nauki i warstwy rządzącej. Referaty przedstawione podczas konferencji (przez profesorów: Marka Dietricha, Władysława Włosińskiego, Andrzeja Mencwela, Macieja W. Grabskiego, Michała Szulczewskiego, Andrzeja K. Wróblewskiego, Leszka Pacholskiego, Andrzeja Białasa i Andrzeja Paszewskiego) oraz głosy w dyskusjach zainspirowanych podnoszonymi w nich problemami, opublikowane zostaną w kolejnym tomiku z serii Fundacji dyskusje o nauce.