banner

Wydział II Nauk Biologicznych PAN przyznał nagrody za 2006 rok.

 Nagrodę indywidualną przyznano prof. Jarosławowi Kuśmierkowi z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN za prace nad uszkodzeniami DNA powstającymi w wyniku stresu oksydacyjnego i ich rolą w procesach mutagenezy i kancerogenezy

 Nagrodę zespołową przyznano: dr hab. Bernardowi Korzeniewskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Jerzemu Żołędziowi z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie za cykl prac dotyczący teoretycznych badań regulacji procesu fosforylacji oksydacyjnej i glikozy w mięśniu szkieletowym oraz sercu.

Wyróżniono:
 zespół z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w składzie:
prof. Ewa Kula-Świeżewska
dr hab. Anna Szkopińska
mgr Magdalena Wojtas
dr Karolina Skorupińska-Tudek
mgr Monika Zelman-Femiak
mgr Agnieszka Bajda
Józefina Hertel
za prace dotyczące biosyntezy, budowy i roli biologicznej izoprenoidów.

 dr hab. Dorotę Nalepkę z Instytutu Botaniki PAN za pracę pt: "Late Glacial and Holocene palaeoecological conditions and changes of vegetation cover under early farming activity in the south Kujawy region (Central Poland)"

 Nagroda dla młodych naukowców Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2006 (Akademia Grupy Wyszegradzkiej) oraz nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną przypadła dr. hab. Januszowi M. Bujnickiemu z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.