banner

Autor: (INE) 2008-09-29

Według ekspertów Koalicji Klimatycznej, gdyby wszystkie gospodarstwa domowe wymieniły dwie tradycyjne żarówki (100 W) na żarówki energooszczędne (21 W), oszczędności w wykorzystaniu energii wyniosłyby 1990 MW w skali kraju, co stanowi aż 8% wykorzystywanej mocy.

Podarowanie przez rząd każdej rodzinie dwóch energooszczędnych żarówek kosztowałoby około 665 mln złotych, czyli 4,5-6 razy taniej niż elektrownia gazowa, 18 razy niż węglowa i 21 razy niż jądrowa, każda o mocy 2000 MW.
W pierwszym tygodniu września br. upłynął termin zgłaszania uwag do przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki Tez do dyskusji nad Polityką energetyczną Polski do roku 2030 oraz do wstępnego projektu Polityki energetycznej Polski – Strategia do 2030 roku.
Do ostatniej chwili Koalicja Klimatyczna, pod przewodnictwem Andrzeja Kassenberga – prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju - prowadziła prace nad przedstawionymi przez rząd propozycjami, w wyniku których powstał oficjalny dokument zawierający wiele technicznych i merytorycznych komentarzy i zastrzeżeń oraz propozycje efektywnych rozwiązań. Koalicja zachęca polski rząd do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań przy tworzeniu i planowaniu polityki energetycznej i wskazuje najbardziej opłacalne obszary energetycznych inwestycji, które pozwolą w znacznym stopniu zredukować emisję gazów cieplarnianych. Warto przypomnieć, że od 2013 r. uprawnienia do emisji CO2 będą kupowane na aukcjach, które będzie prowadził także rząd polski, uzyskując z tego znaczne korzyści.
Koalicja zwraca uwagę, że:
- zainwestowanie 1,2 mld euro w oszczędzanie energii mogłoby zmniejszyć potrzeby zakupu uprawnień do emisji o 17 mln ton CO2 rocznie - wybudowana za tą sumę elektrownia jądrowa pozwoliłaby na zmniejszenie ilości uprawnień do zakupu zaledwie o 3,5 mln ton CO2
- zainwestowanie ok. 10 mld euro w energetykę wiatrową, pozwoliłoby na pozyskiwanie około 10.000 MW energii, co oznaczałoby zasadniczy wzrost energetyki odnawialnej nie potrzebującej zakupu uprawnień - żeby wybudować elektrownię jądrową o takiej samej mocy, trzeba zainwestować co najmniej dwa razy więcej.
Ponadto w przedstawionym dokumencie zwraca się uwagę na potrzebę rozwinięcia i doprecyzowania wielu przedstawionych w rządowym projekcie zapisów. Przypomina także o konieczności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko końcowego projektu polityki energetycznej i przedstawienia go do dalszych konsultacji społecznych.