banner

Kto dostał zamówienia

Autor: www.nauka.gov.pl 2008-09-29

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 47 uczelni, w których zamówiło studia dla 2350 studentów, przeznaczając dla nich 1143 stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie. Tegoroczny program jest pilotażowy, przeznaczono nań 86 mln zł (tj. 8%) z 370 mln euro pochodzących z unijnego programu Kapitał Ludzki. Zamawiane kierunki to głownie matematyka, której od 20 lat młodzież nie zdaje na maturze oraz elektronika i elektrotechnika, informatyka, mechanika, automatyka oraz środowisko i biotechnologia.

Studia zamówiono w:
1. Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zastosowania matematyki) - dla 30 studentów (15 stypendiów)
2. Politechnice Gdańskiej (technologia leków na biotechnologii, technologie informatyczne w elektrotechnice, matematyka stosowana, matematyka finansowa, biomatematyka) - dla 60 studentów (30 )
3. Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (biotechnologia rolnicza i biotechnologia medyczna) - dla 30 studentów (15)
4. Politechnice Warszawskiej (mikrobioanalityka na biotechnologii) - dla 60 studentów (30)
5. Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale Matematyki i Informatyki (matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach, zastosowania rachunku podobieństwa i statystyki) - dla 60 studentów (30)
6. Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale biochemii, biofizyki i biotechnologii (biotechnologia medyczna i biotechnologia roślin) - dla 20 studentów (10)
7. Politechnice Wrocławskiej (biotechnologia, technologie informacyjne w automatyce, energetyka komunalna, technologie informacyjne w mechanice i budowie maszyn, matematyka przemysłowa, elektronika medyczna) - dla 60 studentów (30)
8. UMK w Toruniu (agrobiotechnologia, automatyka i robotyka, matematyka w ekonomii i finansach) - dla 60 studentów (30)
9. Uniwersytecie Rzeszowskim (zastosowanie matematyki w finansach i bankowości) - dla 60 studentów (30)
10. UMCS w Lublinie (matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, zastosowania matematyki) - dla 60 studentów (30)
11. Uniwersytecie Gdańskim (matematyka ekonomiczna) - dla 12 studentów (6)
12. SGGW w Warszawie (energooszczędne technologie w budownictwie hydrotechnicznym i rolniczym, energooszczędne technologie oczyszczania ścieków)- dla 60 studentów (30)
13. Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (inżynieria środowiska, energooszczędne technologie w budownictwie) - dla 30 studentów (15)
14. Politechnice Poznańskiej (energooszczędne technologie w budownictwie, techniczne wyposażenie budynków energooszczędnych, układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach, informatyzacja i robotyzacja wytwarzania) - dla 60 studentów (30)
15. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu (informatyka przemysłowa, technologia informacyjna w elektrotechnice) - dla 60 studentów (30)
16. Politechnice Świętokrzyskiej (komputerowe wspomaganie wytwarzania, automatyka przemysłowa, elektronika przemysłowa i energoelektronika, automatyka, elektrotechnika) - dla 60 studentów (30)
17. Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (energooszczędne technologie w budownictwie) - dla 40 studentów (20)
18. Politechnice Łódzkiej (automatyka i robotyka w zakresie zastosowań technologii informacyjnych, elektronika w zakresie zastosowań technologii informacyjnych, matematyka w zakresie zastosowań matematyki)- dla 60 studentów (30)
19. Politechnice Częstochowskiej (technologia informacyjna w elektroenergetyce, technologie energooszczędne w budownictwie, matematyka przemysłowa, komputerowe modelowanie procesów cieplno-przepływowych, mechanika i budowa maszyn) - dla 60 studentów (28)
20. Uniwersytecie Łódzkim (analiza finansowa, matematyka finansowa i aktuarialna, zastosowania matematyki) - dla 60 studentów (30)
21. Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (infrastruktura obszarów wiejskich, biotechnologia stosowana)- dla 45 studentów (22)
22. Akademii Pedagogicznej w Krakowie (matematyka stosowana) - dla 60 studentów (30)
23. Uniwersytecie Śląskim (modelowanie matematyczne, biotechnologia roślin użytkowych)- dla 40 studentów (20)
24. Politechnice Rzeszowskiej (inżynieria środowiska, komputerowo wspomagane wytwarzanie, automatyka i informatyka stosowana, systemy elektroniczne i informatyczne w przetwarzaniu energii elektrycznej, zastosowanie matematyki w ekonomii) - dla 60 studentów (30)
25. Uniwersytecie Warszawskim (matematyka stosowana) - dla 60 studentów (30) {mospagebreak}
26. Politechnice Szczecińskiej (budownictwo energooszczędne, układy mechaniczne, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn, technologie informacyjne w automatyzacji i produkcji, technologie informacyjne w elektrotechnice) - dla 60 studentów (30)
27. Politechnice Koszalińskiej (inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika) - dla 60 studentów (30)
28. AGH w Krakowie (inżynieria biomedyczna, energetyka, elektrotechnika, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, matematyka) - dla 60 studentów (30)
29. Akademii Rolniczej w Szczecinie (biotechnologia rolnicza) - dla 42 studentów (21)
30. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (matematyka finansowa i matematyka z informatyka, układy sterowania i układy pomiarowe) - dla 60 studentów (30)
31. Uniwersytecie Zielonogórskim (elektrotechnika, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn) - dla 60 studentów (30)
32. Politechnice Śląskiej (inżynieria biomedyczna, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, matematyka, biotechnologia) - dla 60 studentów (30)
33. Politechnice Białostockiej (inżynieria biomedyczna, budownictwo, inżynieria środowiskowa, elektrotechnika, matematyka) - dla 60 studentów (30)
34. Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym w Kielcach (zastosowanie matematyki w finansach i teleinformatyce) - dla 60 studentów (30)
35. Uniwersytecie Szczecińskim (zastosowania matematyki)- dla 20 studentów (10)
36. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie (matematyka informatyczna, matematyka ekonomiczna, mechanika i budowa maszyn, technologia maszyn, informatyka w systemach produkcyjnych) - dla 60 studentów (30)
37. Politechnice Opolskiej (technologie informacyjne, automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, energooszczędne technologie w budownictwie, inżynieria środowiska) - dla 60 studentów (30)
38. Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (matematyka) - dla 50 studentów (25)
39. Akademii Techniczno - Humanistycznej (automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe) - dla 15 studentów (8)
40. Politechnice Lubelskiej (elektrotechnika, inżynieria środowiska) - dla 60 studentów (30)
41. Uniwersytecie Opolskim (matematyka) - dla 20 studentów, (10)
42. Państwowej Wyższej Szkole w Ciechanowie (inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, inżynieria komunalna)- dla 60 studentów (30)
43. Państwowej Wyższa Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (matematyka, mechatronika) - dla 60 studentów
44. Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie (matematyka stosowana) - dla 26 studentów (13)
45. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku (mechanika i budowa maszyn)- dla 10 studentów (5)
46. Politechnice Krakowskiej (elektrotechnika, energetyka, budownictwo, budownictwo i inżynieria środowiskowa, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, matematyka) - dla 60 studentów (30)
47. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie (robotyka i mechatronika, automatyka i robotyka)- dla 60 studentów (30).